021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

دانشجویان فرانسوی برای تحصیل در ۳ رشته به ایران اعزام می شوند

وزیر تحصیلات عالی تحقیقات و نواوری فرانسه گفت: ما می توانیم پذیرای دانشجویان بیشتری از ایران باشیم و برای رشته

ادامه مطلب