021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

ماجرای قیچی کردن موی سر دانش آموزان دختر به دلیل بدحجابی

رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش آذربایجان غربی به بیان توضیحاتی در مورد قیچی کردن موی سر دانش آموزان

ادامه مطلب