021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

ضوابط استخدام در آزمون آموزش و پرورش سال ۹۷ + شرط سنی و شرایط پزشکی

ثبت‌نام برای پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از امروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت آغاز می‌شود. در این آزمون ۹ دستگاه اجرایی

ادامه مطلب