021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

سهمیه کنکور همسران و فرزندان ایثارگران تغییر کرد

سهمیه کنکور همسران و فرزندان ایثارگران تغییر کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرحی را تصویب کردند که بر

ادامه مطلب