021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

دریافت وجه اضافه در صدر شکایات اولیاء از سرویس مدارس

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان شهر تهران گفت: بیشترین میزان شکایات اولیاء از سرویس مدارس به نرخ‌هایی باز می‌گردد که

ادامه مطلب

خودروی مخصوص سرویس دانش‌ آموزی ساخته شود

خودروی مخصوص سرویس دانش‌ آموزی ساخته شود به گزارش یوتیران ،سرویس مدارس در طول سال‌های اخیر کمتر از تغییر نظام

ادامه مطلب