021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

حذف کنکور امکان پذیر نیست/باید ها و نباید های حذف کنکور

حذف کنکور / دکتر سالار آرین مقدم با اشاره به دانشگاه هایی که اولویت دانشجویان است گفت: این دانشگاه ها

ادامه مطلب