021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

دوره دکترا چند ترم است و روال به چه صورت است؟ | دوره فوق دکترا چیست؟

دوره دکترا چند ترم است؟ روال به چه صورت است؟ دکترا به دو بخش «آموزشی» و «پژوهشی» تقسیم می‌شود. دانشگاه‌ها

ادامه مطلب