021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت : ۴۷۰۰ تومان دانلود جزوه مهم ترین نکات مصاحبه های استخدامی قیمت

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات مصاحبه و گزینش آزمون های استخدامی این پکیج شامل موارد زیر است جزوه ی عقیدتی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی این پکیج شامل موارد زیر است ۲۸۰۰ نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی لکوموتیورانی راه آهن همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی لکوموتیورانی این پکیج شامل موارد زیر است نمونه سوالات مبانی برق نمونه سوالات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سوزن‌بانی راه آهن همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سوزنبانی راه آهن این پکیج شامل موارد زیر است نمونه سوالات ریاضیات نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون قضاوت این پکیج شامل موارد زیر است نمونه سوالات آزمون قوه قضائیه و وکالت

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات ۷۴۸

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت علوم همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت علوم این پکیج شامل موارد زیر است ۸۱۵ نمونه سوال ادبیات ۸۷۹

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت امور خارجه این پکیج شامل موارد زیر است ۲۸۰۰ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴ نمونه سوال ادبیات ۹۷۰

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور این پکیج شامل موارد زیر است ۹۴۰ نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد سیرجان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی مجتمع فولاد سیرجان این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی مامایی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی مامایی این پکیج شامل موارد زیر است ۳۰۰ نمونه سوال درس ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری این پکیج شامل موارد زیر است جزوه قوانین شهرداری

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه این پکیج شامل موارد زیر است دانلود نمونه سوالات آزمون قوه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی فولاد زرند ایرانیان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد زرند ایرانیان این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی هلال احمر همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان فنی و حرفه ای همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت این پکیج شامل موارد زیر است

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی صنعت فولاد شادگان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی صنعت فولاد شادگان این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴ نمونه سوال ادبیات

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت صنایع فولاد ایران این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت این پکیج شامل موارد زیر است نمونه سوالات عمومی شامل

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت گاز همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز این پکیج شامل موارد زیر است نمونه سوالات عمومی شامل

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت صبا فولاد خلیج فارس همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت صبا فولاد خلیج فارس این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴ نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان محیط زیست همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست این پکیج شامل موارد زیر است ۸۱۵ نمونه سوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان سنجش همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور این پکیج شامل موارد زیر است ۸۱۵ نمونه سوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان بهزیستی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان بهزیستی کشور این پکیج شامل موارد زیر است ۳۴۵ نمونه سوال زبان

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی مدیریت همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی تخصصی رشته مدیریت این پکیج شامل موارد زیر است ۵۰۰ عدد سوال استخدامی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی راه آهن این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن اصفهان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه فرهنگیان همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان این پکیج شامل موارد زیر است مجموعه شماره ۱ (سوالات عمومی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه افسری امام علی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه افسری این پکیج شامل موارد زیر است ۹۳۴ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی خبرگزاری ایرنا همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی خبرگزاری ایرنا این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزی این پکیج شامل موارد زیر است ۱۲۶۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک این پکیج شامل موارد زیر است ۲۳۲ نمونه

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری ها همراه با پاسخنامه

دانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها این پکیج شامل موارد زیر است ۸۱۵ نمونه سوال ادبیات فارسی

ادامه مطلب

جزوه قوانین و مقررات بیمه مرکزی + آیین نامه ها و ضمائم

دانلود کاملترین جزوه قوانین و مقررات بیمه این جزوه شامل موارد زیر است آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

ادامه مطلب

دانلود جزوه قوانین و مقررات شهرداری ها

دانلود کاملترین جزوه قوانین و مقررات شهرداری ها این جزوه شامل موارد زیر است قوانین و مقررات شهرداری ها قوانین

ادامه مطلب

دانلود جزوه مهم ترین نکات مصاحبه های استخدامی + نمونه سوالات مصاحبه

دانلود کاملترین جزوه نکات مهم آزمون های استخدامی این جزوه شامل موارد زیر است مهم ترین رفتارهایی که باید انجام

ادامه مطلب