021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان چگونه است ؟ دانلود فرم های مصاحبه

مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش، شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه های

ادامه مطلب