021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

۱۰ درصد جمعیت دانشجویی ایران در سال ۱۴۰۰ باید خارجی باشد

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم گفت: در اسناد بالادستی و در مقوله جذب دانشجویان خارجی دستور و تأکید

ادامه مطلب