021-28422910
info@utiran.com

حذف بی‌پایه و اساس کنکور نابسامانی بزرگی در سیستم آموزشی کشور ایجاد خواهد کرد

نایب رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی گفت: اگر بدون هیچ پایه و اساسی کنکور را حذف

ادامه مطلب

حذف کنکور | طبق قانون کنکور تا سه سال آینده باید حذف شود

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه طبق قانون باید تا سه سال آینده

ادامه مطلب