021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

انواع سهمیه ها در کنکور سراسری ۹۷

سهمیه ها در کنکور سراسری در کنکور سراسری داوطلبان بر اساس سهمیه خود به چند دسته ی سهمیه مناطق ،

ادامه مطلب