021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم به خدمت سربازی در خرداد ۹۷

سازمان وظیفه عمومی ناجا تمامی مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹ خرداد

ادامه مطلب