021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

دانشگاه صدا و سیما | معرفی دانشگاه صدا وسیما | شرایط ورود به دانشگاه صدا وسیما

دانشگاه صدا و سیما      www.iribu.ac.ir تاریخچه : در پی تاسیس و آغاز به کار تلویزیون در کشور و گستردگی فعالیت

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی سهند تبریز | معرفی دانشگاه سهند | رشته های تحصیلی دانشگاه سهند

دانشگاه سهند تبریز    www.sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند تبریز یکی از دانشگاه‌های صنعتی ایران است. دانشگاه در سال ۱۳۶۹ فعالیت خود

ادامه مطلب

دانشگاه یزد | معرفی دانشگاه یزد | معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه یزد

دانشگاه یزد    www.yazduni.ac.ir دانشگاه یزد اولین دانشگاه جامع کشور می‌باشد که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد.  تاریخچه در اوایل انقلاب

ادامه مطلب

دانشگاه هنر تهران | معرفی دانشگاه هنر تهران | معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه هنر

دانشگاه هنر    www.art.ac.ir دانشگاه هنر تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی رشته‌های هنری در ایران است که در سال ۱۳۵۸ در

ادامه مطلب

دانشگاه مفید قم | معرفی دانشگاه مفید | رشته های تحصیلی دانشگاه مفید

دانشگاه مفید    www.mofidu.ac.ir دانشگاه مفید دانشگاهی در زمینه علوم انسانی با روش و نگرش جدید حوزوی-دانشگاهی است که در شهر

ادامه مطلب

دانشگاه مازندران | معرفی دانشگاه مازنداران | تصاویر دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران    www.umz.ac.ir دانشگاه مازندران (قبل از انقلاب ۵۷) گام‌های ایجاد دانشگاه مازندران در سال ۱۳۴۹ با همکاری و نظارت

ادامه مطلب

دانشگاه گیلان | معرفی دانشگاه گیلان | تصاویر دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان    www.gu.ac.ir دانشگاه گیلان (نام رسمی سازمانی به زبان انگلیسی: University of Guilan) یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است

ادامه مطلب

دانشگاه کاشان | معرفی دانشگاه کاشان | معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه کاشان

دانشگاه كاشان    www.kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان بزرگترین و نخستین دانشگاه شهر کاشان است. تاریخچه  دانشگاه کاشان به عنوان اولین مؤسسه آموزش

ادامه مطلب

دانشگاه فردوسی مشهد | معرفی دانشگاه فردوسی | رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد    www.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این دانشگاه که

ادامه مطلب

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان | معرفی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان    www.gau.ac.ir دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی همدان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی همدان    www.umsha.ac.ir تاریخچه اولین گام‌های ایجاد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اسفند ۱۳۵۱ بر اساس معاهده مشترک

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان    www.hums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پس از انقلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد که در

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد + تصاویر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد    www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای علوم پزشکی در شرق کشور

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی لرستان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشکی لرستان    www.lums.ac.ir پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اوایل دهه ۶۰، لرستان در حوزه علوم پزشکی تنها

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی گیلان    www.gums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران در شهر رشت است و تحت

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه    www.kums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاهی در شهر کرمانشاه است که تحت نظر وزارت بهداشت، درمان

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی کرمان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی كرمان    www.kmu.ac.ir تاریخچه این دانشگاه هشتمین دانشگاه از نظر بزرگی در بین دانشگاه های علوم پزشکی ایران

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكی كردستان    www.muk.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۶۵ به عنوان مجموعه آموزشی پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی كاشان | معرفی دانشگاه علوم پزشكی كاشان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی كاشان    www.kaums.ac.ir کاشان از جمله شهرهای با سابقه و دارای هویت دیرینه فرهنگی است. عالمان، دانشمندان، طبیبان،

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی شیراز | معرفی دانشگاه علوم پزشكی شیراز + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی شیراز      www.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی شیراز یکی از دانشگاه‌های ایران است. پیشینه هسته اولیه دانشگاه علوم پزشكی

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی    www.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی سمنان | معرفی دانشگاه علوم پزشكی سمنان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی سمنان    www.semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی سمنان بر اساس تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ۲۲

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی زنجان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی زنجان    www.zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تیر سال ۱۳۶۶ به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی در

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی زاهدان | معرفی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی زاهدان    www.zdmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی زاهدان یکی از دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان است که فعالیت رسمی

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی تهران | معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران + تصاویر

دانشگاه علوم پزشکی تهران    www.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی تبریز | معرفی دانشگاه علوم پزشكی تبریز + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی تبریز    www.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی تبریز با نام کامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی بیرجند    www.bums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور، در شهر بیرجند و در

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله | معرفی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله + تصاویر

 دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله    www.bmsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله یک دانشگاه علوم پزشکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی بابل | معرفی دانشگاه علوم پزشکی بابل + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی بابل    www.mubabol.ac.ir تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی بابل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی ایران | معرفی دانشگاه علوم پزشكی ایران + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی ایران    www.iums.ac.ir تاریخچه دانشگاه علوم پزشكی ایران عبدالحسین سمیعی پایه گذار اولیه دانشگاه علوم پزشكی ایران وی در

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |معرفی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   www.ajums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دوره معاصر در دوره معاصر و

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان    www.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دانشگاه‌های دولتی (درجه سه) ایران و تحت پوشش وزارت

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی ارومیه | معرفی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی ارومیه    www.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی ارومیه قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی نوین ایران است. تاریخچه دانشگاه علوم پزشكی

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشكی اردبیل | معرفی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی اردبیل    www.arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی اردبیل در شهر اردبیل واقع است. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی اراک | معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک + تصاویر

دانشگاه علوم پزشكی اراك    www.arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه‌های شهر اراک و مسئول ارائه خدمات بهداشتی و

ادامه مطلب

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران | معرفی دانشگاه + تصاویر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    www.uswr.ac.ir دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران از دانشگاه‌های شهر تهران است. این دانشگاه

ادامه مطلب

دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | معرفی دانشگاه بهشهر + تصاویر دانشگاه

دانشگاه علم و فناوری مازندران  www.mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) یکی از دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی اراک | معرفی دانشگاه صنعتی اراک + تصاویر

 دانشگاه صنعتی اراک   www.arakut.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک (دانشکده فنی مهندسی اراک) یکی از شعبه‌های دانشگاه

ادامه مطلب

دانشگاه علم و صنعت ایران | معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران + تصاویر

دانشگاه علم و صنعت ایران    www.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاهی دولتی و به اعتقاد برخی اولین مؤسسهٔ

ادامه مطلب

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشكده اقتصاد    www.atu-economics.ac.ir دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از ادغام سه دانشکده مرتبط با علوم بازرگانی و

ادامه مطلب

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره ) | معرفی دانشگاه علامه طباطبایی + تصاویر

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )    www.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران و بزرگترین دانشگاه ایران در

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی شریف | معرفی دانشگاه صنعتی شریف + تصاویر دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف    www.sharif.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف از جمله دانشگاه هائی است که می توان مدعی شد که سنگ بنای

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی    www.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که دانشکده‌های آن

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران | معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تكنیك تهران )    www.aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران یکی از دانشگاه‌های فنی و

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی اصفهان | معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان + تصاویر

دانشگاه صنعتی اصفهان    www.iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی استان اصفهان و با ۲۳۰۰ هکتار مساحت،

ادامه مطلب

دانشگاه صنعت نفت آبادان | معرفی دانشگاه صنعت نفت آبادان + تصاویر دانشگاه

دانشگاه صنعت نفت آبادان    www.put.ac.ir دانشگاه صنعت نفت آبادان دانشگاهی دولتی ایرانی، وابسته به وزارت نفت ایران است، که در

ادامه مطلب

دانشگاه شیراز | معرفی دانشگاه شیراز + تصاویر دانشگاه

دانشگاه شیراز    www.shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران است که

ادامه مطلب

دانشگاه شهید چمران اهواز | معرفی دانشگاه اهواز + تصاویر دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز    www.cua.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از دانشگاه‌های دولتی در ایران است که در ۱۳۳۴ خورشیدی

ادامه مطلب

دانشگاه شهید بهشتی تهران | معرفی دانشگاه شهید بهشتی + تصاویر دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی    www.sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های دولتی معتبر ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک

ادامه مطلب

دانشگاه شهرکرد | معرفی دانشگاه شهرکرد + تصاویر دانشگاه

دانشگاه شهركرد    www.sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد دانشگاهی دولتی در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری است که از جمله دانشگاه‌های سراسری

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی شاهرود | معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود + تصاویر دانشگاه

دانشگاه صنعتی شاهرود    www.shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در شهرستان شاهرود در استان سمنان

ادامه مطلب

دانشگاه سیستان و بلوچستان | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه سیستان و بلوچستان    www.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر در منطقه جنوب شرق کشور می‌باشد و

ادامه مطلب

دانشگاه سمنان | معرفی دانشگاه سمنان + تصاویر دانشگاه

دانشگاه سمنان    www.semnan.ac.ir تاریخچه دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر استان متولی نظارت و ارزیابی

ادامه مطلب

دانشگاه زنجان | معرفی دانشگاه زنجان + تصاویر دانشگاه

دانشگاه زنجان   www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان ، دانشگاهی است دولتی در شهر زنجان که در کیلومتر ۶ جاده زنجان – میانه

ادامه مطلب

دانشگاه رازی كرمانشاه | معرفی دانشگاه رازی كرمانشاه + تصاویر دانشگاه

معرفی دانشگاه رازی كرمانشاه  www.razi.ac.ir دانشگاه رازی كرمانشاه در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در شهر کرمانشاه با عنوان «دانشکده علوم کرمانشاهان»

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران + معرفی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران   www.tums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و

ادامه مطلب

دانشگاه تهران | معرفی دانشگاه تهران | تصاویر دانشگاه تهران

دانشگاه تهران    www.ut.ac.ir دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضا

ادامه مطلب

دانشگاه حکیم سبزواری ( تربیت معلم سبزوار) | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه حکیم سبزواری ( تربیت معلم سبزوار)   www.hsu.ac.ir  دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۶۶ به عنوان شعبه‌ای از دانشگاه

ادامه مطلب

دانشگاه تربیت مدرس | معرفی دانشگاه تربیت مدرس + تصاویر دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس    www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تنها مرکز تحصیلات تکمیلی جامع دولتی کشور

ادامه مطلب

دانشگاه تبریز | معرفی دانشگاه تبریز | تصاویر دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز    www.tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز (پیشتر: دانشگاه آذرآبادگان) یکی از دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد

ادامه مطلب

دانشگاه پیام نور | معرفی دانشگاه پیام نور | تاریخچه دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور    www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های ایران است که در مهرماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. براساس

ادامه مطلب

دانشگاه بیرجند | معرفی دانشگاه بیرجند | تصاویر دانشگاه

دانشگاه بیرجند   www.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند ، قطب علمی و یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های شرق بیرجند مرکز استان خراسان

ادامه مطلب

دانشگاه بوعلی سینا همدان | معرفی دانشگاه بوعلی سینا همدان | تصاویر دانشگاه

دانشگاه بوعلی سینا همدان  www.basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در شهر

ادامه مطلب

دانشگاه امام صادق علیه السلام | معرفی دانشگاه امام صادق | تصاویر دانشگاه

دانشگاه امام صادق علیه السلام  www.isu.ac.ir دانشگاه امام صادق از زیر مجموعه های جامعة الامام الصادق است و از دانشگاه

ادامه مطلب

دانشگاه امام حسین علیه السلام | معرفی دانشگاه امام حسین | تصاویر دانشگاه

دانشگاه امام حسین علیه السلام  www.ihu.ac.ir دانشگاه امام حسین دانشگاهی در شهر تهران است که دارای دانشکده‌های علوم پایه، فنی

ادامه مطلب

دانشگاه الزهرا (س) | معرفی دانشگاه الزهرا | تصاویر دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا  www.alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، دانشگاه فرح پهلوی نام داشت، در سال ۱۳۵۴

ادامه مطلب

دانشگاه اصفهان | معرفی دانشگاه | تصاویر دانشگاه

دانشگاه اصفهان   www.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی شهر اصفهان است. موقعیت فیزیکی این دانشگاه به گونه‌ای

ادامه مطلب

دانشگاه ارومیه | معرفی دانشگاه ارومیه | تصاویر دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه  www.urmia.ac.ir دانشگاه ارومیه یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در شهر ارومیه واقع است. این

ادامه مطلب

دانشگاه اراک | معرفی دانشگاه اراک | تصاویر دانشگاه اراک

 دانشگاه اراک   www.araku.ac.ir دانشگاه اراک یکی از دانشگاه‌های بزرگ ایران و یکی از دانشگاه‌های دولتی شهر اراک است. موقعیت فیزیکی

ادامه مطلب