021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

اطلاعیه | آزمون شماره ۱۱ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه لغو شد

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند آزمون آنلاین شماره ۱۱ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه این هفته برگزار نمی شود

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری آزمون شماره ۱۱ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه

برگزاری آزمون شماره ۱۱ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم متوسطه به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری آزمون شماره ۹ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه

برگزاری آزمون شماره ۹ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری آزمون شماره ۱۰ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه

برگزاری آزمون شماره ۱۰ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم متوسطه با تاخیر به گزارش گروه علمی آموزشی

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۸ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) امروز ۱۷ اسفند

آزمون شماره ۸ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۹ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه امروز ۳ اسفند

آزمون شماره ۹ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم متوسطه به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۷ و ۸ یوتیران در مقاطع دهم، یازدهم و چهارم متوسطه (کنکوری)

برگزاری آزمون شماره ۷ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) و آزمون شماره ۸ یوتیران ویژه دانش آموزان

ادامه مطلب

اطلاعیه | آزمون شماره ۸ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه لغو شد

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند آزمون آنلاین شماره ۸ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه به دلیل درخواست

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۷ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه امروز ۱۲ بهمن ماه

آزمون شماره ۷ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم متوسطه به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین

ادامه مطلب

اطلاعیه | آزمون شماره ۷ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه این هفته برگزار نمی شود

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند آزمون آنلاین شماره ۷ یوتیران این هفته برگزار نمی شود و و زمان برگزاری

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۶ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) ۲۸ دی

آزمون شماره ۶ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

ثبت نام نیمسال دوم آزمون های آنلاین

ثبت نام نیمسال دوم آزمون های آنلاین آمادگی کنکور یوتیران در دیماه ۹۶ به گزارش بخش پشتیبانی آزمون آنلاین یوتیران؛

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۶ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه امروز ۳۰ آذر ماه

آزمون شماره ۶ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم متوسطه به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۵ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) امروز ۲۳ آذر ماه

آزمون شماره ۵ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

اطلاعیه تغییر انتشار فایل پاسخنامه آزمون های آنلاین آمادگی کنکور یوتیران

به گزارش واحد پشتیبانی آزمون یوتیران: با توجه به تغییرات ایجاد شده در شیوه انتشار کلید (پاسخنامه) آزمون های آنلاین

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۴ و ۵ یوتیران در مقاطع چهارم، یازدهم و دهم متوسطه امروز ۹ آذر

آزمون شماره ۴ و ۵ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع چهارم ، یازدهم و دهم متوسطه به گزارش گروه علمی

ادامه مطلب

اطلاعیه | برگزاری آزمون یوتیران با چند ساعت تاخیر

آزمون آنلاین یوتیران امروز ۹ آبان ماه با چند ساعت تاخیر برگزار می شود با عرض پوزش به اطلاع داوطلبان

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۳ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) امروز ۱۸ آبان ماه

آزمون شماره ۳ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۲ یوتیران در مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) امروز ۴ آبان ماه

آزمون شماره ۲ یوتیران ویژه دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه (کنکوری) به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۲ یوتیران در مقاطع دهم و یازدهم متوسطه امروز ۲۷ مهر ماه

آزمون شماره ۲ یوتیران ویژه دانش آموزان مقاطع دهم و یازدهم به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم در خصوص بورسیه آزمون های یوتیران

اطلاعیه مهم با توجه به پرداخت هزینه شرکت در آزمون (تعداد ۴۰۰۰ دواطلب) توسط انجمن مردمی خیریه امید، داوطلبانی که

ادامه مطلب