021-28422910
info@utiran.com

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور | ثبت‌نام بیش از ۴۱ هزار داوطلب

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون بیش از ۴۱ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ادامه مطلب

مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا پایان امشب

مشاور عالی سازمان سنجش از فرصت نهایی داوطلبان برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶ خبر داد. مهلت انتخاب

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مبانی جامعه شناسی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مبانی جامعه شناسی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان تخصصی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان تخصصی ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روش تحقیق در مدیریت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روش تحقیق در مدیریت – نیم

ادامه مطلب

ظرفیت ۷۸ هزار نفری تکمیل ظرفیت ارشد | آغاز انتخاب رشته از دوشنبه ۲۴ مهر

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مباحث جاری حسابداری + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مباحث جاری حسابداری – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری و حسابرسی دولتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری و حسابرسی دولتی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری میانه ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری میانه ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری میانه ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری میانه ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری مالیاتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری مالیاتی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری پیشرفته ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری پیشرفته ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری پیشرفته ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری پیشرفته ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تصمیم گیری در مسائل مالی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تصمیم گیری در مسائل مالی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس پژوهش عملیاتی ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس پژوهش عملیاتی ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس پژوهش عملیاتی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس پژوهش عملیاتی ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس پروژه عملیاتی ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس پروژه عملیاتی ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آمار و کاربرد آن در مدیریت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آمار و کاربرد آن در مدیریت

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول علم اقتصاد ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول علم اقتصاد ۱ – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول تنظیم و کنترل بوجه دولتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول تنظیم و کنترل بوجه دولتی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس باستان شناسی ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس باستان شناسی ایران – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مبانی مدیریت بازرگانی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مبانی مدیریت بازرگانی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس هنر و معماری ایران ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس هنر و معماری ایران ۲ –

ادامه مطلب

برگزاری آزمون شماره ۱ یوتیران در مقاطع چهارم متوسطه (کنکوری) امروز ۲۰ مهر ماه

آزمون شماره ۱ یوتیران ویژه داوطلبان کنکور ۹۷ به گزارش گروه علمی آموزشی یوتیران: آزمون آنلاین شماره ۱ یوتیران در

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس هنر و معماری ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس هنر و معماری ایران – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس نقشه خوانی و آشنایی با نقشه + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مبانی مردم شناسی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مبانی مردم شناسی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس گذراندن اوقات فراغت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس گذراندن اوقات فراغت – تابستان ۹۵

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس فن راهنمایی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فن راهنمایی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس فرهنگ عامه + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فرهنگ عامه – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس شناخت صنعت جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس شناخت صنعت جهانگردی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس شناخت صنایع دستی ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس شناخت صنایع دستی ایران – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس شناخت روحیات ملل + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس شناخت روحیات ملل – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس سیاست گذاری توریسم + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس سیاست گذاری توریسم – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان دوم ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان دوم ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد از امروز دوشنبه ۱۷ مهر

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی این دانشگاه از امروز آغاز و تا جمعه

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان دوم ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان دوم ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان انگلیسی تخصصی ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان انگلیسی تخصصی ۲ – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان انگلیسی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان انگلیسی ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی عمومی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشناسی عمومی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس جغرافیای جهانگردی عمومی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس جغرافیای جهانگردی عمومی – تابستان ۹۵

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس جغرافیای جهانگردی ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس جغرافیای جهانگردی ایران – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس جامعه شناسی عمومی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس جامعه شناسی عمومی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ – نیم

ادامه مطلب

نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تا ظهر امروز اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: نتایج تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه تا

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تاریخ فرهنگ ایران ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تاریخ فرهنگ ایران ۱ – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – نیم

ادامه مطلب

اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه پذیرش در آزمون استخدامی

سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص نحوه پذیرش آزمون استخدامی اطلاعیه‌ای صادر کرد. اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه پذیرش

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آمار کاربردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آمار کاربردی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با موزه های ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با موزه های ایران –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با کامپیوتر + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با کامپیوتر – تابستان ۹۵

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران

ادامه مطلب

جزئیات فراخوان سراسری جذب هیات علمی علوم پزشکی در بهمن ۹۶ اعلام می شود

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت از اعلام فراخوان جذب هیات علمی بالینی و علوم پایه در دانشگاه های

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آداب سفر در اسلام + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آداب سفر در اسلام – تابستان

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس امور مسافرت و صدور بلیط + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس امور مسافرت و صدور بلیط –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول سازمان ومدیریت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول سازمان ومدیریت – نیم سال

ادامه مطلب

ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری و ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  ۹۶دانشگاه آزاد آغاز شد و تا ۱۴ مهر ادامه

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مدیریت تولید و عملیات + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مدیریت تولید و عملیات – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس مبانی مدیریت صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس مبانی مدیریت صنعتی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس کنترل کیفیت آماری + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس کنترل کیفیت آماری – نیم سال

ادامه مطلب

رشته های تکمیل ظرفیت دوره دکترا از فردا ۱۲ مهر انتشار می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: رشته های تکمیل ظرفیت دوره دکترا متمرکز از فردا بر روی سایت سنجش قرار می

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس کنترل پروژه + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس کنترل پروژه – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس کارسنجی و روش سنجی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس کارسنجی و روش سنجی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس سیستم های اطلاعات مدیریت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس سیستم های اطلاعات مدیریت – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان تخصصی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان تخصصی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان تخصصی ۴ + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان تخصصی ۴ – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس ریاضی مقدماتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس ریاضی مقدماتی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشناسی صنعتی – نیم سال اول

ادامه مطلب

آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد: متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون کارشناسی می‌توانند از امروز با مراجعه

ادامه مطلب

مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت دکتری از ۱۶ مهرماه آغاز می شود

سخنگوی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کتری نیمه متمرکز سال ۹۶ از ۱۶ مهرماه

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روابط صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روابط صنعتی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حفاظت صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حفاظت صنعتی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری صنعتی ۳ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری صنعتی ۳ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری صنعتی ۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری صنعتی ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حسابداری دولتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حسابداری دولتی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بررسی اقتصادی طرح های صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بررسی اقتصادی طرح های صنعتی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی – تابستان