021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

معاون آموزشی وزارت بهداشت : ۹۰ درصد بودجه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی صرف حقوق اساتید می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ۹۰ درصد بودجه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی صرف حقوق اساتید می شود

باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد به استراژی های معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه آموزش علوم پزشکی طی ۴ سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های تمامی حکومت ها است و در این بین حوزه سلامت و تربیت نیروی انسانی این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر لاریجانی گفت: ما در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور چه در وزارت بهداشت و چه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور رسالت داریم تا متناسب با توسعه علمی دنیا و براساس نیازهای کشور نسبت به تربیت نیروی انسانی حوزه علوم پزشکی اقدام کنیم.

وی به الگوهای مختلف تربیت نیروی انسانی در جهان اشاره کرد و گفت: نظام گزینش دانشجوی علوم پزشکی باید علاوه بر سطح دانش افراد بر سایر توانمندی ها صورت گیرد تا افرادی وارد رشته های علوم پزشکی شوند که بتوانند پس از فراغت از تحصیل متناسب با نیازهای کشور ارائه خدمت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: امروزه مفاهیم سلامت عمومی از جمله مواردی است که به دانشجویان پزشکی آموزش داده می شود و هدایت و رهبری تیم های کار و همچنین مدیریت هزینه های سلامت از جمله مواردی است که به دانشجویان پزشکی آموزش داده می شود. پزشکان تنها کار درمان و تجویز دارو را بر عهده ندارند بلکه دنیا به سمتی پیش می رود که پزشکان در جایگاه خود باید مهارت های مدیریتی داشته باشند پیاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های آموزشی باید منعطف باشد و متناسب با نیازهای واقعی هر جامعه تنظیم شوند. برهمین اساس در کشور ما به مناطق آمایشی اختیار داده شده تا متناسب با نیازهای منطقه ۲۰ درصد کوریکولوم های آموزشی را تغییر دهند.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: دانشجوی پزشکی باید در بستر جامعه تربیت شود تا با مشکلات واقعی جامعه آشنا شود و در فضای سیاستگذاری های حوزه سلامت قرار گیرند. از این طریق است که می توان با ارتقای آموزش علوم پزشکی شاخص های نظام سلامت کشور را ارتقا داد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: یکی از راهکارهایی که در جهان برای توسعه آموزش علوم پزشکی در پیش گرفته می شود ارائه آموزش های مجازی است. بیش از ۸۰ درصد حرفه مندان و حدود نیمی از دانشجویان تمایل دارند، دوره های آنلاین دانشگاههای مطرح جهان را طی کنند و در کشور ما هم توسعه آموزش های مجازی زمینه های توسعه عدالت در آموزش را فراهم می کند و باعث می شود افراد در دورافتاده ترین مناطق کشور بتوانند از آموزش هایی استفاده کنند که در مرکز کشور ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: مهارتهای ارتباطی، قدرت حل مسأله و نوآوری امروز در دنیا سه مزیت افراد برای ورود به بازار کار است و لازم است در آموزش دانشجویان علوم پزشکی به این مهم توجه شود.

دکتر لاریجانی به اهمیت توسعه تعاملات بیم المللی در ارتقای دانشگاهها در سطح جهان اشاره کرد و گفت: تجربه برخی کشورها نشان می دهد گسترش این تعاملات نقش سازنده ای در ارتقای توان منابع انسانی حوزه سلامت داشته است.

وی توسعه دانش آموزش پزشکی را یکی از عوامل موفقیت دنیا در حوزه آموزش و ارتقای نظام سلامت ذکر کرد و گفت: در کشور ما نیز حدود ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به صورت مجازی هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز در دنیا به توسعه آموزش علوم پزشکی در بخش خصوصی توجه می شود و در منطقه EMRO دانشگاههای خصوصی از سال ۲۰۰۰ تاکنون دوبرابر شده اند  گفت: بدون شک ظرفیت های بخش دولتی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید به این موضوع در کشور توجه شود. اخیرا آیین نامه توسعه آموزش علوم پزشکی در بخش خصوصی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده؛ البته باید دقت شود این گسترش به صورت منطقی صورت پذیرد و نیروی انسانی متناسب با نیازهای کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تربیت شوند.

دکتر لاریجانی گفت: بسته های تحول و نوآوری متناسب با این نیازهای آموزش علوم پزشکی کشور طراحی شده و می توان گفت کمتر برنامه ای در آموزش عالی کشور بر مبنای اسناد بالادستی نوشته شده و در تدوین این برنامه ها تمامی اسناد بالادستی مرتبط رصد شده است و برنامه جامعی برای آموزش علوم پزشکی کشور نوشته شده و در سطح ملی در دست اجرا است.

وی افزود: انتظار می رود تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مسیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی حرکت کنند و هر دانشگاه باتوجه به ظرفیت های خود یک یا چند ماموریت مشخص را در پیش بگیرند تا در این حوزه ها در منطقه و جهان سرآمد شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: کنسرسیوم های علمی را باید با همکاری های دانشگاه های بین المللی و حتی مراکز خصوصی و دانشگاه آزاد در کشور توسعه و سامان دهیم.

وی از طراحی راهبردهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش پزشکی خبر داد و گفت: یک جلسه شورای گسترش را به این موضوع اختصاص خواهیم داد.

لاریجانی گفت: ماموریت های دانشگاه ها و نحوه ارزیابی و تفاهم نامه های واسپاری ماموریت ها به دانشگاه ها باید به روز رسانی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از سامان گرفتن شورای عالی اخلاق در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در حوزه اخلاق حرفه ای باید باز مهندسی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما تعداد زیادی دانشجوی ایرانی داریم که در خارج از کشور تحصیل می کنند. حدود سه هزار نفر ثبت شده اند اما دو تا سه برابر این تعداد  دانشجوی واقعی در خارج از کشور داریم اما این دانشجویان در رشته هایی تحصیل می کنند که همه در ایران وجود دارد.

وی افزود: دو هزار دانشجوی خارجی از ۴۱ ملیت در ایران تحصیل می کنند و با بررسی ملیت های آن متوجه می شویم که مخاطبین ما همسایگان و کشورهای هدف هستند و مسیر درست به همین سمت است.

لاریجانی درباره آمایش بین المللی و حرکت دانشگاه های علوم پزشکی در این مسیر گفت: حرکت خوبی در این زمینه شکل گرفته و ۲۰۰ برنامه درسی به زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده است.

وی گفت: ما از رتبه بندی های بین المللی به عنوان الگوی نوین ارزیابی دانشگاه ها استفاده می کنیم تا بتوانیم دانشگاه هایی که افراد در آن تحصیل می کنند را ارزشیابی کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشجویان خارجی در دوره های تخصصی در داخل ایران می توانند تحصیل کنند و برای آنها شماره نظام پزشکی موقت در نظر گرفته می شود.

وی از راه اندازی مراکز سنجش در مناطق آمایشی علوم پزشکی خبر داد و گفت: این موضوع باعث شده از بسیاری از سفرهای غیرضروری کاسته شود و دانشگاه ها بتوانند آزمون های خود را در سطح استاندارد برگزار کنند.

لاریجانی با اشاره به پایان اعتباربخشی دانشگاه ها، دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی یادآور شد: با این اتفاق ما توانسته ایم مراکز آموزشی خود را اعتباربخشی کنیم.

وی از درخواست مجوز برای تامین ۹ هزار هیات علمی و تصویب اختصاص یک تا سه درصد درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها به حوزه آموزش به عنوان یکی از مهمترین خواسته های آموزش پزشکی نام برد.

لاریجانی گفت: ۹۰ درصد بودجه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی صرف حقوق اساتید می شود و اگر معاونین آموزشی بتوانند یک تا سه درصد درآمد اختصاصی دانشگاه را به حوزه آموزش اختصاص دهند می توانند کمک بزرگی به بودجه آموزش کنند.

وی از طراحی اقدامات ۱۰۰ روزه برای بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی خبر داد و گفت: ترجمان ماموریت های دانشگاهی در بخش ها و مناطق آمایشی است و با این اقدامات می توانیم این بسته ها را متحول کنیم.

منبع : مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *