021-28422910
info@utiran.com
 • نمونه سوالات مدارس

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی رشته

معرفی رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۱۱۳۸

انسان‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ با بشر اوليه‌ تفاوت‌ بسياري‌ دارد و بايد براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با او، بخصوص‌ ارتباطي‌ با نفوذ و پايدار كه‌ با حرف‌ها و تجربه‌هاي‌ تازه‌ و ناگفته‌ همراه‌ باشد، به‌ هنر و دانش‌ پيچيده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ مجهز بود. اين‌ علم‌ امروزه‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ سراسر دنيا تدريس‌ مي‌شود و در كشور ما نيز با دو گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ و روابط‌ عمومي‌، يكي‌ از رشته‌هاي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ است‌.

گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ نهال‌ تنومندي‌ است‌ كه‌ از چشمه‌هاي‌ هنر و ادبيات‌، فرهنگ‌ و فلسفه‌، سياست‌ و اقتصاد، صنعت‌ و تكنولوژي‌ سيراب‌ مي‌شود براي‌ همين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ دروس‌ تئوري‌ و نظري‌ مانند مباني‌ جمعيت‌شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ وانديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌ را مطالعه‌ مي‌كند همچنين‌ دروسي‌ را كه‌ هم‌ جنبه‌ عملي‌ و هم‌ جنبه‌ تئوري‌ دارند مثل‌ اصول‌ و تكنيك‌هاي‌ تهيه‌ خبر، مصاحبه‌، گزارش‌، روش‌ تحقيق‌، عكاسي‌ خبري‌، صفحه‌آرايي‌ و ويراستاري‌ را آموزش‌ مي‌بيند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف علوم‌ ارتباطات‌:

مباني‌ جامعه‌شناسي‌، مباني‌ جمعيت‌ شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، تاريخ‌ و تفكر اجتماعي‌ در اسلام‌، مباني‌ تاريخ‌ اجتماعي‌ ايران‌، آمار مقدماتي‌ ، آمار در علوم‌ اجتماعي‌ ، زبان‌ تخصصي‌ ، اصول‌ علم‌ اقتصاد، روانشناسي‌ اجتماعي‌، اصول‌ علم‌ سياست‌، كليات‌ حقوق‌ ، حقوق‌ اساسي‌، روش‌ تحقيق‌ نظري‌، روش‌ تحقيق‌ عملي‌، نظريه‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، اصول‌ سازمان‌ و مديريت‌، سمينار مسائل‌ سياسي‌ و استراتژي‌ معاصر، انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌، مباني‌ ارتباطات‌ جمعي‌، ارتباطات‌ بين‌المللي‌، ارتباطات‌ سياسي‌، ارتباطات‌ انساني‌، روش‌هاي‌ بررسي‌ و تحليل‌ پيام‌هاي‌ ارتباطي‌، ارتباطات‌ تصويري‌، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌، گرافيك‌ و صفحه‌آرايي‌ در مطبوعات‌، فتوژورناليسم‌ (عكاسي‌ خبري‌) ، تكنولوژي‌ چاپ‌ و نشر، تجزيه‌ و تحليل‌ برنامه‌هاي‌ راديو و تلويزيون‌، افكار عمومي‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، ارتباطات‌ در جهان‌ سوم‌، حقوق‌ ارتباط‌ جمعي‌، شيوه‌ نگارش‌ فارسي‌ در مطبوعات‌.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌:

اصول‌ روزنامه‌نگاري‌ ، روزنامه‌نگاري‌ عملي‌ ، ويراستاري‌ و مديريت‌ اخبار، روزنامه‌نگاري‌ تخصصي‌، تاريخ‌ روزنامه‌نگاري‌، نقد، تفسير و مقاله‌ در مطبوعات‌. گرايش‌ روابط‌ عمومي‌ كارشناس‌ خوب‌ روابط‌ عمومي‌ برخلاف‌ ذهنيت‌ عامه‌ مردم‌ سعي‌ در پنهان‌ ساختن‌ اخبار بد ندارد همچنين‌ وظيفه‌اش‌ در بسط‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مستقيماً از سطوح‌ بالاتر سازمان‌ مي‌گيرد، خلاصه‌ نمي‌شود. بلكه‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ يك‌ مشاور است‌ كه‌ جريان‌ دو طرفه‌ ارتباطي‌ را بين‌ سازماني كه براي آن كار مي‌كند و مخاطبانش‌ ميسر مي‌سازد و بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رمز موفقيت‌ يك‌ برنامه‌ مؤثر روابط‌ عمومي‌، قابليت‌ انتقال‌ پيام‌ صحيح‌ از راه‌ صحيح‌، در زمان‌ مطلوب‌ و به‌ فرد صحيح‌ است‌. در واقع‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ از يك‌ سو وظيفه‌ آگاه‌ كردن‌، خبر دادن‌ و مطلع‌ كردن‌ مردم‌ از مقاصد مديريت‌ سازمان‌ را بر دوش‌ دارد و از سوي‌ ديگر مسؤوليت‌ ارائه‌ مشورت‌هاي‌ كارشناسانه‌ با مديريت‌ مؤسسه‌ در مورد طرز تفكر مردم‌ و گروه‌هاي‌ مورد توجه‌ آن‌ حوزه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ افكار عمومي‌ و بررسي‌ جامعه‌شناختي‌ گرايش‌ها و طرز تفكرهاي‌ مردم‌ بر عهده‌ او است.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روابط‌ عمومي‌:

اصول‌ روابط‌ عمومي‌ ، مديريت‌ و روابط‌ عمومي‌، روابط‌ عمومي‌ عملي‌ ، تكنيك‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌، اقناع‌ و تبليغ‌ ، ارتباط‌ با مطبوعات‌، ارتباطات‌ شفاهي‌.

توانايي‌هاي‌ لازم :

دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از:

۱ـ داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نويسندگي‌ ۲ـ كنجكاوي‌، تيزبيني‌ و نكته‌سنجي‌ ۳ـ داشتن‌ ضريب‌ هوشي‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌ ۴ـ توانايي‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ ۵ـ صبر و حوصله‌ زياد ۶ـ داشتن‌ توانايي‌ جسمي‌ و رواني‌ براي‌ دوندگي‌هاي‌ اضطراري‌ ۷ـ قدرت‌ تفكر سريع‌ ۸ـ عشق‌ به‌ كار خبري‌ ۹ـ مؤمن‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ و داشتن‌ تقوا ۱۰ـ نداشتن‌ خودبيني‌، غرور و تكبر، انزواجويي‌، ساده‌لوحي‌، تعصب‌ فكري‌، فضل‌ فروشي‌، گزافه‌ گويي‌ و تندخويي‌ ۱۱ـ داشتن‌ توانايي‌هاي‌ ارتباطي‌ ۱۲ـ داشتن‌ حافظه‌اي‌ بيش‌ از حد‌ متوسط‌ جامعه. (براي‌ مصاحبه‌) البته‌ به‌ ندرت‌ ممكن‌ است‌ فردي‌ از تمامي‌ اين‌ خصايص‌ برخوردار باشد و هدف‌ از تجسم‌ فردي‌ با ويژگي‌هاي‌ دوازده‌گانه‌ فوق‌، صرفاً ترسيم‌ تصويري‌ ايده‌آل‌ از يك روزنامه‌نگار‌ است‌. ويژگي‌هايي كه هر روزنامه‌نگار‌ بايد كوشش‌ كند تا در حد امكان‌ به‌ آن‌ها دست‌ يابد‌. دانشجوي‌ روابط‌ عمومي‌ نيز علاوه‌ بر ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ يك‌ روزنامه‌نگار بايد از توان‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بالا، قدرت‌ ريسك‌، توان‌ كارهاي‌ اجرايي‌ و قدرت‌ سخنوري‌ برخوردار باشد.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

براساس‌ آمار ارائه‌ شده‌ در فصلنامه‌ “رسانه‌” از سال‌ ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۳ حدود يك‌ هزار نفر دانشجوي علوم ارتباطات، فار‎‎غ‌التحصيل شده‌اند و از اين‌ تعداد تنها ۶۰ نفر در مطبوعات‌ مشغول‌ به‌ كار هستند و ۹۴۰ نفر بقيه‌ به‌ مشاغل‌ غيرمطبوعاتي‌ اشتغال‌ دارند. بدون‌ شك‌ عوامل‌ بسياري‌ در اين‌ مسأله‌ نقش‌ داشته‌اند اما يكي‌ از مهمترين‌ دلايل‌ اين‌ است‌ كه‌ تعدادي‌ از دانشجويان‌ در طي‌ سال‌هاي‌ فوق‌، رشته‌ علوم‌ ارتباطات‌ را بدون‌ شناخت‌ لازم‌ و از سرناچاري‌ يا به‌ طوري‌ اتفاقي‌ انتخاب‌ كرده‌اند، در نتيجه‌ آمادگي‌ و توانايي‌ لازم‌ را براي‌ حضور در مطبوعات‌ نداشته‌اند از سوي‌ ديگر وابستگي‌ اكثر مطبوعات‌ آن‌ دوران‌ به‌ ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و شرايط‌ دشوار استخدام‌، عامل‌ مهمي‌ در عدم‌ حضور فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در شغل‌هاي‌ مربوط‌ بوده‌ است‌.

البته‌ در حال‌ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد و تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاري‌ها، اكثر فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ بازار كار مي‌شوند. فرصت‌هاي‌ شغلي‌ فارغ‌التحصيلان‌ روابط‌ عمومي‌ نيز در حال‌ حاضر بهتر شده‌ است‌ چون‌ زماني‌ كار روابط‌ عمومي‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ مساوي‌ با شيريني‌ دادن‌ در جشن‌ها و پلاكارد زدن‌ و عرض‌ تسليت‌ دادن‌ در زمان‌ سوگواري‌ها بود اما امروزه‌ مردم‌ انتظارات‌ بسياري‌ از روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ها دارند و مايلند آن‌ها را در جريان‌ آخرين‌ اطلاعات‌ و اخبار درون‌ سازماني‌ قرار دهند و نظرات‌ و ديدگاه‌هايشان‌ را به‌ گوش‌ مسؤولين‌ سازمان‌ها برسانند؛ كاري‌ تخصصي‌ كه‌ از عهده‌ هر فردي‌ برنمي‌آيد و به‌ همين‌ دليل‌ سازمان‌ها ترجيح‌ مي‌دهند كه‌ از فارغ‌التحصيلان‌ روابط‌ عمومي‌ براي‌ كار در اين‌ بخش‌ مهم‌ و حياتي‌ بهره‌ ببرند.

منابع

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۱۱۳۸ 

زبان (عمومی و تخصصی):

در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان منابع خاصی مورد نظر نیست.

مطالعه کتابهای زیر توصیه می شود:

 1. انگلیسی برای دانشجویان روزنامه نگاری و علوم ارتباطات، تالیف دکتر سید محمد ضیاء حسینی و فهیمه معرفت، انتشارات سمت
 2. زبان انگلیسی تخصصی روابط عمومی و ارتباطات، تالیف میر سعید قاضی و هوشنگ عباس زاده، انتشارات موسسه نشر علم نوین
 3. واژه نامه پژوهش های ارتباطی و رسانه ای، دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
 4. واژه نامه ارتباطات، دکتر یونس شکرخواه، سروش
 5. رسانه و سیاست در انقلاب مشروطیت ایران دکتر علی اصغر کیا که به زبان انگلیسی نوشته شده، انتشارات سایه روشن
 6. خواندن متون مطبوعاتی، بدون نویسنده مشخص، انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق(ع)
 7. خواندن متون مطبوعاتی، تالیف دکتر صابر دلشاد، انتشارات سمت
 8. ویژه نامه ارتباطات در ایران فصلنامه رسانه (به زبان انگلیسی)
 9. چکیده های مقالات تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها که هر سه ماه یکبار به صورت جزوه منتشر می شود.*جزوه های درسی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران نیز بسیار مفید است.

مبانی کلی ارتباط جمعی:

 1. وسایل ارتباط جمعی، دکتر کاظم معتمدنژاد
 2. ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی)، دکتر مهدی محسنیان راد
 3. مبانی ارتباطات جمعی، دکتر سید محمد دادگران
 4. مبانی کلی ارتباطات جمعی، دکتر داود زارعیان
 5. ارتباطات انسانی (مبانی)، دکتر علی ‌اکبر فرهنگی
 6. مبانی ارتباطات (مبانی کلی ارتباط جمعی)، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر غلامرضا آذری
 7. جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ژان کازنو
 8. حقوق مطبوعات، دکتر کاظم معتمدنژاد
 9. جامعه‌شناسی ارتباطات، دکتر باقر ساروخانی
 10. شناخت ارتباطات جمعی، ملوین دفلور، اورت ای، دنیس
 11. تکنیک‌های روابط عمومی، دکتر رحمان سعیدی
 12. مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، دکتر هرمز مهرداد
 13. نظریه‌های ارتباطات، ورنر سورین، جیمز تانکارد، ترجمه دکتر علیرضا دهقان
 14. کاربرد نظریه‌های ارتباطات، سون ویندال، بنوسیگنایزر، جین اولسون
 15. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، دنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی
 16. یک جهان، چندین صدا، شن مک براید،
 17. نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، فرانک وبستر، ترجمه اسماعیل قدیمی
 18. جامعه اطلاعاتی: اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی، دکتر کاظم معتمدنژاد
 19. کاربرد نظریه‌های ارتباطات، تألیف سورین ویندال و همکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان
 20. درآمدی بر مطالعات ارتباطی، جان فیسک، ترجمه مهدی غبرایی
 21. مخاطب‌شناسی تألیف مک کوئیل
 22. افکار عمومی، ژودیت لازار، ترجمه مرتضی کتبی
 23. درک رادیو، اندروکرایسل
 24. درک تئوری رسانه‌ها کوین ویلیامز، ترجمه قاسمیان

اصول روزنامه‌‌نگاری:

 1. روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر، دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی
 2. روزنامه‌نگاری نوین، دکتر نعیم بدیعی، حسین قندی
 3. مقاله‌نویسی در مطبوعات، حسین قندی
 4. روزنامه‌نگاری الکترونی، مایک وارد
 5. خبر، دکتر یونس شکرخواه
 6. روش‌های مصاحبه خبری، دکتر مهدی محسنیان راد
 7. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، سید فرید قاسمی،
 8. مبانی نگارش رسانه‌ای، دکتر امید علی مسعودی
 9. شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، شادروان حسین عمادافشار
 10. آیین روزنامه‌نگاری و خبرنویسی، فریبا صیاد، دکتر علی‌اکبر فرهنگی
 11. مجموعه مقالات روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، سید فرید قاسمی
 12. خبرنویسی مدرن، یونس شکرخواه
 13. شیوه‌‌های مصاحبه در مطبوعات سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی
 14. ویراستاری و مدیریت خبر، علی‌ اکبر قاضی‌زاده

تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:

 1. تاریخ معاصر
 2. تاریخ احزاب سیاسی ایران ، جلد (۲) محمد تقی بهار
 3. از صبا تا نیما، جلد (۳) یحیی آریان پور
 4. از سید ضیا تا بختیار، مسعود بهنود
 5. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، عبدالرحیم ذاکر حسین
 6. تاریخ سانسور مطبوعات، جلد (۲)، گوئل کهن
 7. تاریخ انقلاب مشروطیت جلدهای (۷و ۶ و۳ و۲ و ۱)
 8. جهان مطبوعات
 9. ایران بین دو انقلاب (از مشروطه تا انقلاب اسلامی) یرواند آبراهامیان
 10. پادشاهان قاجار
 11. تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، استاد محیط طباطبایی

کاربرد آمار و روش تحقیق:

 1. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی
 2. کندوکاوها و پنداشته‌ها، فرامرز رفیع پور
 3. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد ۱)، باقر ساروخانی
 4. نحوه‌ی انجام تحقیقات اجتماعی، ترز بیکر، ترجمه، هوشنگ نایبی
 5. استدلال آماری در کاربرد آمار درعلوم اجتماعی، علی ساعی، جزوه SPSS
 6. کاربرد روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد و بازرگان
 7. روش تحقیق کاربردی، دکتر ازکیا
 8. درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی، دانکن کرامر، ترجمه یحیی علی بابایی
 9. تحقیق در رسانه‌های جمعی، کاووس سید امامی
 10. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ارل ببی، ترجمه دکتر رضا فاضل
 11. تحلیل محتوای پیام رسانه‌ای دانیل رایف، فدیریک جی، فیکو، ترجمه مهدخت بروجردی
 12. کندوکاوها و پنداشت‌ها، دکتر فرامرز فیع‌پور

دانش مدیریت:

 1. کتاب مدرسان شریف سازمان مدیریت (استاد شاهینی)
 2. اصول مدیریت (دکتر الوانی و دکتر سعادت)
 3. رفتار سازمانی (دکتر الوانی)

اخلاق و معارف:

تألیف، آیت الله سبحانی و محمد رضایی (انتشارات نهاد مقام معظم رهبری)

حوزه نظریه های ارتباطات:

 1. نظریه رسانه¬ها، دکتر سید محمد مهدی زاده
 2. نظریه¬های ارتباطات، ورنر فورین و گینس تانگهارد

حوزه مفاهیم ارتباط جمعی و رسانه:

 1. نظریه های رسانه، دکتر مهدی زاده
 2. فصل نامه رسانه (ویژه نامه ارتباطات و توسعه)
 3. عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای، مانوئل کاستلز
 4. فصل نامه رسانه (ویژه نامه ارتباطات)
نام دروس و ضرایب

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *