021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

مجموعه زبان شناسی | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی رشته

معرفی رشته مجموعه زبان شناسی ۱۱۱۰

مجموعه زبان شناسی مطالعه‌ی علمی‌ زبان است. در این علم، زبان انسان به مثابه نظامی‌از نشانه‌ها، دستگاهی برای ایجاد ارتباط، نظامی‌متشکل از نظام‌های کوچک‌تر، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی انسان، ابزاری برای مطالعات روان‌شناختی و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین کاربردهای متنوع زبان‌شناسی در علومی ‌مانند آموزش زبان، فرهنگ نگاری، ترجمه، زبان‌شناسی رایانه‌ای، مطالعه‌ی تغییر و تحول زبان‌ها، مطالعه‌ی زبان‌های باستانی، گویش شناسی و دیگر رشته‌ها استفاده می‌گردد.

زبان انسان:

دستگاهی است که در وهله‌ی اول برای امر ارتباط به کار می‌رود و در این امر از نشانه استفاده می‌گردد. این دستگاه از سه نظام کوچک‌تر آوایی، واژگان و نحوی تشکیل شده است. مطالعه‌ی بخش آوایی زبان و نظام آوایی آن و نیز واج‌ها و قواعد واجی به ترتیب در آواشناسی و واج‌شناسی بررسی می‌گردند. ساخت واژه (صرف) به مطالعه‌ی دستگاه واژگانی می‌پردازد و نحو قواعد و قانون مندی‌های ساختارهای بزرگ‌تر از واژه را بررسی می‌کند.

جامعه شناسی زبان، بررسی زبان به مثابه نهادی اجتماعی در اجتماع سخن‌گویان آن زبان است.

دستاوردهای دیگر زبان‌شناسی در علوم کاربردی دیگر مانند آموزش زبان، ترجمه، فرهنگ نگاری و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و همگی زیر مجموعه‌ی رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی قلمداد می‌گردند.

هرچند که فارغ التحصیلان و دانشجویان برخی از رشته‌های مقطع کارشناسی با زبان‌شناسی آشنا هستند اما رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی از رشته‌های علوم انسانی است و شرط ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی همگانی، دارا بودن درجه‌ی کارشناسی (در هر رشته‌ای) و نیز موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته است.

داوطلبان شرکت در آزمون «مجموعه‌ی زبان‌شناسی» می‌توانند ۲ رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» و «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» را انتخاب نمایند.

این آزمون‌‌ها دارای بخش‌های زیر است:

  • دستور زبان فارسی
  • زبان تخصصی
  • زبان‌شناسی
  • تاریخ زبان فارسی

(فقط برای رشته‌ی «آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان الزامی است.»، پاسخ گویی به این بخش برای داوطلبان ورود به رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» الزامی نیست).

سؤالات آزمون زبان تخصصی در سطح پیشرفته‌ای طرح می‌شود، آن دسته از داوطلبانی که معلومات زبان آنها کمتر از سطح فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته‌های کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان انگلیسی یا مترجمی‌زبان انگلیسی است، در هنگام آزمون کارشناسی ارشد، با مشکلات فراوانی در درک و تفهیم و پاسخ گویی به سؤالات زبان تخصصی زبان‌شناسی روبه‌رو خواهند بود. بنابراین از داوطلبان انتظار می‌رود که در انگلیسی عمومی‌در سطح بالایی قرار داشته باشند. ضرایب دروس عمومی‌ و اختصاصی در این رشته ۱ می‌باشد‌.

منابع

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان شناسی ۱۱۱۰

(به تعداد ستاره ها توجه کنید. ستاره بیشتر = اهمیت بیشتر)

– زبان و تفکر (دکتر محمدرضا باطنی) **
– نگاهی تازه به دستور زبان (دکتر محمدرضا باطنی)**
– توصیف ساختمان دستوری زبان (دکتر محمدرضا باطنی)**
– چهار گفتار درباره زبان فارسی (دکتر محمدرضا باطنی)**
– پیرامون زبان و زبان‌شناسی (دکتر محمدرضا باطنی)**
– مجموعه مقالات درباره زبان (دکتر محمدرضا باطنی)**
– مقدمات زبان‌شناسی (دکتر مهری باقری)***
– آواشناسی زبان فارسی (دکتر یدالله ثمره)****
– آواشناسی (دکتر علی‌محمد حق‌شناس)***
 – معنی‌شناسی (دكتر كورش صفوی) انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی****
– بررسی زبان (جرج یول – ترجمه‌ی نسرین حیدری)**
– درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر (ترجمه دکتر علی درزی – انتشارات سمت)****
– زبان‌شناسی و زبان (جولیا فالک – ترجمه‌ی دکتر خسرو غلامعلی زاده)*
– مجموعه سوالات آزمون كارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی‌ (فروه غفوری) نشر دیدار*

کتابهای فوق برای درس زبانشناسی همگانی کفایت میکند.
برای درس دستور زبان فارسی:

– دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری (دكتر مشكوه الدینی)**
– دستور زبان فارسی – دو جلد (انوری و احمدی گیوی) انتشارات فاطمی****
– دستور زبان فارسی (دکتر پرویز ناتل خانلری)*
-ساخت زبان فارسی (دکتر غلامعلی زاده)****

برای درس زبان تخصصی:

– (The Study of Language, 2nd edition. (George Yule
– (Linguistics and Language. (Julia Falk
Chamsky’s Universal Grammar (1-2-3-4 units
کتابهای زیر هم بد نیست اگه بخونید:(چون وقت نمیکنید پس نخونیدشون – البته بیشتر این کتاب‌ها یا متن درسی دوره کارشناسی ارشد هست یا اینکه منبع دکتری. به داوطلبان دوره ارشد توصیه نمیشه که این‌ها رو بخونند!)
– زبان شناسی نظری (دكتر محمد دبیر مقدم) انتشارات سخن
– مسایل زبان‌شناسی نوین (دکتر محمدرضا باطنی)
– درآمدی به آواشناسی (دكتر لطف الله یارمحمدی) نشر دانشگاهی
– نظام آوایی زبان (هایمن – ترجمه دكتر ثمره) انتشارات فرهنگ معاصر
– ساخت آوایی زبان (دكتر مشكوه الدینی) انتشارات دانشگاه مشهد
 – نحو زبان فارسی بر اساس نظریه حاكمیت و وابستگی (دكتر میر عمادی) انتشارات سمت
– دستور زبان فارسی امروز (غلام رضا ارژنگ) نشر قطره
– تمرینهای كلاس دستور زبان فارسی (انوری) انتشارات سخن
– تاریخچه مختصر زبان‌شناسی (دکتر علی‌محمد حق‌شناس) نشر مرکز
– درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی (دکتر سید محمد ضیاء حسینی)
– مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی (ابوالحسن نجفی)
– واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته – ویرایش۲ (همادخت همایون)
– دوره زبان‌شناسی عمومی (فردینان دو سوسور – ترجمه‌ی دکتر کورش صفوی)
– مبانی زبان (لارنس تراسک – ترجمه‌ی علی فامیان)
– واژگان گزیده زبان شناسی  (دكتر عاصی)

فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی (سید جلیل ساغروانیان)

– مقدمات زبان شناسی (دكتر مهری باقری)
– ریشه شناسی (اتیمولوژی)  دكتر ابوالقاسمی (انتشارات ققنوس)
– تركیب در زبان فارسی (دكتر مقربی) انتشارات توس 
– زبان و مسایل دانش (چامسكی – ترجمه دكتر علی درزی) انتشارات آگاه
– زبان شناسی اجتماعی (ترادگیل – ترجمه دكتر محمد طباطبایی) انتشارات آگاه
– درآمدی بر جامعه شناسی زبان (دكتر یحیی مدرسی)
– ساخت زبان فارسی (دكتر خسرو غلامعلی زاده) احیا كتاب
– ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (دكتر كلباسی)
– گفتارهایی در زبان شناسی (كورش صفوی) انتشارات هرمس
– زبان شناسی و آسیب شناسی زبان (رضا نیلی پور) انتشارات هرمس
– تاریخ مختصر زبان فارسی (دكتر محسن ابوالقاسمی) كتابخانه طهوری
– دستور تاریخی زبان فارسی (دكتر ابوالقاسمی) انتشارات سمت
– تاریخ مختصر زبان شناسی (دكتر حق شناس) نشر مركز
– سیر زبان شناسی (دكتر مشكوه الدینی) دانشگاه مشهد
 – تاریخ زبان فارسی (دكتر مهری باقری) 
 – تاریخ زبان فارسی – سه جلد (دكتر خانلری)
– تاریخ مختصر زبان فارسی (دكتر محسن ابوالقاسمی) كتابخانه طهوری
– دستور تاریخی زبان فارسی (دكتر ابوالقاسمی) انتشارات سمت
– تكوین زبان فارسی (دكتر علی اشرف صادقی)
– An Introduction to Language, 4th edition. (Victoria Fromkin and  Robert Rodman)
– Linguistics. (Jean Aitchinson)
– Language and Linguistics. (John Lyons)
– The Dictionary of Phonetics and Phonology. (David Crystal

نام دروس و ضرایب

مجموعه زبان شناسی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *