021-28422910
info@utiran.com
 • آزمون آنلاین زیست شناسی

شرایط بورسیه

شرایط بورسیه دانش آموزان در آزمون های آنلاین آمادگی کنکور

بورسیه دانش آموزان مستعد, استثنایی و مناطق محروم و دانش آموزانی که با مشکل مالی مواجه اند میتوانند در آزمون های آنلاین آمادگی کنکور شرکت کنند و از بورسیه ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی گروه علمی آموزشی یوتیران (دانشگاه برتر ایران) برخوردار باشند.

شرایط ثبت نام دانش آموزان متقاضی بورسیه:

گروه ۱ : دانش آموزان ممتاز

شرایط ثبت نام:

 • معدل ۲۰             بورسیه ۱۰۰ درصد
 • معدل ۱۹ به بالا    بورسیه ۶۰ درصد
 • معدل ۱۸ به بالا    بورسیه ۴۰ درصد

مدارک مورد نیاز:

 • ارسال کارنامه آخرین مقطع تحصیلی

گروه ۲ : دانش آموزان استثنایی

شرایط ثبت نام:

 • دانش آموزان استثنایی (نابینا – نیمه بینا – ناشنوا – نیمه شنوا – معلول حرکت جسمی) ۱۰۰ درصد بورسیه میشوند.

مدارک مورد نیاز:

 • ارسال کارنامه آخرین مقطع تحصیلی
 • ارسال معرفی نامه از سازمان های استثنایی شهر محل سکونت

گروه ۳ : دانش آموزان کم بضاعت

شرایط ثبت نام:

 • دانش آموزانی که با مشکل مالی مواجه هستند به تشخیص کارشناسان یوتیران ۴۰ تا ۱۰۰ درصد بورسیه خواهند شد.

مدارک مورد نیاز:

 • ارسال کارنامه آخرین مقطع تحصیلی
 • معرفی نامه از کمیته امداد یا ارسال کپی کارت کمیته امداد

گروه ۴ : دانش آموزان مناطق محروم

شرایط ثبت نام:

 • دانش آموزانی که در مناطق محروم و کم امکانات تحصیل میکنند به تشخیص کارشناسان یوتیران بین ۴۰ تا ۱۰۰ درص بورسیه خواهند شد.

مدارک ثبت نام:

 • ارسال کارنامه آخرین مقطع تحصیلی
 • ارسال یکی از فیش های (آب – برق – گاز)

مراحل ثبت نام در بورسیه:

تکمیل فرم ثبت نام
بارگذاری مدارک مورد نظر
بعد از تکمیل فرایند ثبت نام و محرز شدن مدارک، کارشناسان ما تا ۷۲ ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت.

توجه: مدارک و مشخصات دانش آموزان کاملا محرمانه بوده و گروه علمی آموزشی یوتیران (دانشگاه برتر ایران) حفظ و امنیت مدارک را تضمین میکند.

تذکر: هرگونه سوء استفاده و جعل مدارک پیگرد قانونی خواهد داشت.
 

ثبت نام بورسیه

پشتیبانی بورسیه  support@utiran.com 2910 2842 – 021

دریافت فایل شرایط ثبت نام بورسیه