021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

سربازی در جهان | مدت سربازی در کشور های مختلف جهان | وضعیت سربازی در جهان

خدمت سربازی در جهان

در این نوشتار به بررسی اجمالی خدمت سربازی در جهان پرداخته ایم. این بررسی بدون در نظر گرفتن شاخص های سیاسی و نظامی كشورهایی كه دارای خدمت وظیفه سربازی بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

بررسی شاخه های نظامی ، سن و مدت خدمت نظامی و غیر نظامی ، عناصر این بحث را تشكیل می دهند. این مقایسه ها وضعیت نظامی و رویكرد كشورهای مختلف جهان را در ارتباط با موضوع خدمت وظیفه عمومی آشكار می سازداما به طورقطع بحث ونقد ومقایسه بهره برداری ازنظام خدمت وظیفه عمومی یا عدم بهره برداری و لغو قوانین مربوطه در هریك از كشورها مستلزم تبیین وضعیت امنیتی ، اجتماعی،فرهنگی واقتصادی آنها در پرتو یك نظریه جامع است فلذا قیاس موضوع كلان خدمت وظیفه عمومی در كشورهای مختلف صرفاًبراساس چند موضوع خاص چندان صحیح به نظر نمی رسد.

خدمت سربازی در جهان

خدمت سربازی در جهان

ضرورت دارد پژ‍وهشگران ومحققین متعهد وتوانمند جامعه اسلامی با امعان نظر به مباحث مطرح شده و با اقدامات علمی و پژوهشی خود گامهای موثری را در بهبود وتعالی نظام خدمت وظیفه عمومی در كشور بردارند.

شایان ذكر است اطلاعات آماری موجود از اطلاعات منتشر شده سرویس اطلاعاتی مركزی آمریكا (SIA)1در سایت اینترنتی ۲theodora بوده و صحت و سقم آن نیز بر عهده این سایت است .

با این امید كه سربازان شایسته ای برای كشور عزیز جمهوری اسلامی ایران باشیم.

خدمت سربازی در جهان – کشور اتریش

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در اتریش برای تمامی مردان بین سنین ۳۵-۱۸ سالگی است . طول مدت خدمت ۸ ماه است كه در سال ۲۰۰۶ تا ۶ ماه كاهش می یابد. افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی كه به مدت۱۲ ماه است اعزام می شوند . طول مدت خدمت اجتماعی در سال ۲۰۰۶ تا ۹ ماه كاهش خواهد یافت . از ۱ ژانویه سال ۱۹۹۸ زنان نیز می توانند به خدمت داوطلبانه اعزام شوند .

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن برای خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباری از سال ۲۰۰۷ از ۸ ماه به ۶ ماه كاهش می یابد (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور بلاروس

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در بلاروس برای تمامی مردان بین سنین ۲۷-۱۸ سالگی است . برای افرادی كه فاقد تحصیلات عالی هستند طول مدت خدمت نظامی ۱۸ ماه و برای آنان كه دارای تحصیلات عالی می باشند ۱۲ ماه است .

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی هوایی و دفاع هوایی (۲۰۰۶)

سن و مدت خدمت نظامی :

۲۷- ۱۸ سال سن برای خدمت اجباری ، مدت خدمت اجباری ۱۸ ماه (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور برزیل

سربازی در جهان

در كشور برزیل مردان به محض رسیدن به سن ۱۸ سالگی به خدمت سربازی اجباری اعزام می شوند . طول مدت خدمت ۱۲ ماه است (۲۴ ماه در نیروی هوایی و ۳۶ ماه در نیروی دریایی ) .

چندین نوع معافیت وجود دارد كه از این بین می توان به علل پزشكی برای آنانی كه توانایی جسمانی مناسب برای انجام خدمت ندارند و معافیت برای افرادی كه قصد گذراندن آزمونهای ورودی دانشگاههای نظامی را دارند اشاره كرد.

شاخه های نظامی :

ارتش برزیل

نیروی دریایی برزیل

نیروی هوایی برزیل

سن و مدت خدمت نظامی :

۴۵-۲۱ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت ۹ تا ۱۲ ماه ، ۴۵-۱۷ سال سن برای خدمت داوطلبانه ، زنان در ابتدا از سال ۱۹۸۰ ، زمانیكه ارتش برزیل نخستین ارتش آمریكای جنوبی در پذیرش زنان در سلسله مشاغل شد ، به خدمت سربازی فرا خوانده شدند. زنان تنها در نیروی دریایی و هوایی گروه زنان خدمت می كنند (۲۰۰۱).

خدمت سربازی در جهان – کشور بلغارستان

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در بلغارستان برای تمامی مردان بین سنین ۲۷-۱۸ سالگی است . در حال حاضر (سال ۲۰۰۴ ) طول خدمت سربازی به مدرك تحصیلی بستگی دارد . برای افراد تحصیلكرده كه دارای مدرك تحصیلی لیسانس یا بالاتر می باشند ، طول مدت خدمت سربازی ۶ ماه است . طول مدت خدمت برای افرادی كه فاقد مدارك عالی هستند ۹ ماه بطول می انجامد .

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی و دفاع هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و داوطلبانه ، مدت خدمت ۹ ماه ، طرح هایی وجود دارد كه تا با حرفه ایی شدن ارتش تا سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ خدمت اجباری به پایان برسد. نیروی هوایی و دریایی بلغارستان تا پایان سال ۲۰۰۶ حرفه ایی می شوند (۲۰۰۶)

خدمت سربازی در جهان – کشور دانمارک

سربازی در جهان

بر اساس قانون اساسی كشور دانمارك تمامی مردان سالم ملزم به انجام خدمت سربازی اجباری می باشند . طول معمول مدت خدمت سربازی ۴ ماه است . خدمت سربازی اجباری در دانمارك برای تمامی مردان بین سنین ۲۷-۱۸ سالگی است . برخی خدمات تخصصی زمان بیشتری برمی دارد . مشمولان خدمت سربازی در ۱۸ سالگی و یا در زمان اتمام تحصیلاتشان به خدمت فراخوانده می شوند . آنگاه با مراجعه به اداره خدمت وظیفه تحت معاینات جسمی و روانشناسی قرار می گیرند . افرادی كه فاقد شرایط لازم برای انجام خدمت باشند ، به خدمت اعزام نمی شوند . مردان واجد شرایط ، صرفنظر از خدمت معمولی تا سن ۵۰ سالگی در موقعیت بحران ملی به خدمت فراخوانده می شوند . این قانون بندرت توسط دولت دانمارك بكار گرفته می شود .

افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی كه به مدت ۶ ماه است اعزام می شوند . خدمت اجتماعی شامل فعالیت های امدادی مرتبط با بلایای طبیعی نظیر آتش سوزی ، سیل ، زلزله ، آلودگی یا كار امداد خارجی در كشورهای جهان می باشد .

شاخه های نظامی :

فرماندهی دفاعی

فرماندهی عملیاتی ارتش

فرماندهی ناوگان دانمارك

فرماندهی تاكتیكی هوا

گارد محافظت

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و اختیاری نظامی ، دوره آموزشی مقدماتی برای خدمت اجباری از ۴ تا ۱۲ ماه براساس تخصص تغییر می كند. نیروهای ذخیره پس از اتمام خدمت اجباری به واحدهای بسیج ملحق می شوند. زنان می توانند بطور داوطلبانه خدمت نظامی را انتخاب نمایند (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور چین

سربازی در جهان

تئوری خدمت سربازی اجباری در كشور چین از سال ۱۹۴۹ (تاسیس جمهوری خلق چین) مطرح شد . هرچند با توجه به جمعیت بزرگ ملت چین و شمار بالای افرادی كه برای پیوستن به نیروهای دفاعی داوطلب می شوند هرگز یك خدمت اجباری ۱۰ صورت نمی گیرد .

خدمت سربازی اجباری در ماده ۵۵ قانون اساسی چین تقدیس شده است كه به شرح زیر است :

“وظیفه مقدس هر فرد مذكر و مونث جمهوری خلق چین است كه از سرزمین مادری خود دفاع نموده و در برابر تعرضات بیگانگان مقاومت نماید . انجام خدمت نظامی و پیوستن به نیروهای دفاعی یك وظیفه بزرگ ملت جمهوری خلق چین است .”

مبنای قانون فعلی خدمت اجباری، قانون خدمت نظامی سال ۱۹۸۴ است كه خدمت نظامی را به عنوان یك وظیفه برای تمام مردم بدون هرگونه برتریهای قومی ، طبقاتی و اعتقادی مطرح نموده است .

شاخه های نظامی :

ارتش آزادیبخش مردم

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی ( شامل نیروهای هوابرد) و نیروهای توپخانه (نیروی استراتژیكی موشكی)

پلیس مسلح مردم

نیروهای ذخیره و میلیشیا

سن و مدت خدمت نظامی :

۲۲-۱۸ سال برای خدمت نظامی اجباری با ۲۴ ماه مدت خدمت ، حداقل سن برای خدمت داوطلبانه وجود ندارد ( تمامی افسران داوطلب هستند ) ، داشتن ۱۷ سال سن برای زنانی كه به مشاغل خاص نظامی وارد می شوند الزامی است. (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور قبرس

سربازی در جهان

شاخه های نظامی :

جمهوری قبرس : گارد ملی قبرسی های یونانی شامل عناصر هوایی و دریایی

قبرس شمالی : نیروی امنیتی قبرسی های ترك

سن و مدت خدمت نظامی :

خدمت سربازی اجباری در قبرس برای تمامی مردان بین سنین۵۰-۱۸ سالگی است . طول مدت خدمت سربازی ۲۵ ماه است . پس از آنكه نیروها بعنوان سربازان ذخیره قرار گرفتند، هر سال به مدت چند روز در تمرینات نظامی شركت می كنند. افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت غیر مسلح۱۶ كه به مدت۳۳ ماه است اعزام ، یا به مدت ۳۸ ماه به انجام كار اجتماعی مبادرت می ورزند . در قبرس شمالی خدمت سربازی اجباری برای قبرسی های ترك وجود دارد .طرح Annan 17 كه غیر نظامی شدن جزیره و انحلال هر دو نیروهای یونانی و ترك قبرس را مطرح نموده بود، در رفراندوم سال ۲۰۰۴ پذیرفته نشد .

خدمت سربازی در جهان – کشور شیلی

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در شیلی برای تمامی شهروندان بین سنین ۴۵-۱۸ سالگی است. طول مدت خدمت ۱۲ ماه برای ارتش و ۲۴ ماه برای نیروهای دریایی و هوایی است .

شاخه های نظامی :

گارد و نیروی دریایی

نیروی هوایی شیلی

پلیس ملی

سن و مدت خدمت نظامی :

تمامی شهروندان مرد بین سنین ۴۵-۱۸ سال ملزم به انجام خدمت نظامی هستند ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه برای ارتش ، ۲۴ ماه برای نیروی دریایی و هوایی است (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور مصر

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در مصر برای تمامی مردان بین سنین ۳۰-۱۸ سالگی است . زنان نیز بطور قابل قیاسی در برنامه خدمت اجتماعی شركت می كنند . خدمت سربازی اجباری برای دانشجویان تا پایان تحصیلاتشان و تا قبل از اینكه به سن ۲۸ سالگی برسند قابل تمدید است .

در سن ۳۰ سالگی مردان برای پیوستن به ارتش مناسب نیستند و باید جریمه بپردازند . مردان بدون برادر (تك پسر ) و آنان كه حمایت و سرپرستی خانواده شان را بر عهده دارند ، از انجام خدمت معاف هستند . طول مدت خدمت سربازی برای مردان ۴۸-۱۴ ماه بسته به میزان تحصیلاتشان است .

طول مدت خدمت برای افرادی كه مقطع دبیرستان را به پایان رسانده و ترك تحصیل نمودند ۴۸ ماه و برای فارغ التحصیلان دانشگاهها بسته به میزان تحصیلات و مهارتهای تخصصی كوتاهتر است .

برخی مصریان برای فرار از خدمت سربازی اجباری به كشورهای خارجی مسافرت می كنند تا اینكه به سن ۳۰ سالگی برسند . برای این افراد ۵۸۰ دلار جریمه در نظر گرفته شده است (سال ۲۰۰۴). بدین صورت این افراد بطور نادرستی از خدمت اجباری در ارتش می گریزند .

شاخه های نظامی :

ارتش

نیروی دریایی

نیروی هوایی

فرماندهی دفاع هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، طول مدت خدمت ۳ سال (۲۰۰۱)

خدمت سربازی در جهان – کشور کرواسی

سربازی در جهان

قانون كشور كرواسی خدمت نظامی را برای مردان بین سنین ۲۷-۱۸ سالگی مشخص نمود . طول مدت معمول خدمت سربازی ۶ ماه است (سال ۲۰۰۴ ) . افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی كه به مدت ۸ ماه است اعزام می شوند . خدمت اجباری برای دانشجویان تا پایان تحصیلشان و تا قبل از زمانیكه آنها به سن ۲۸ سالگی برسند، به تاخیر می افتد . طی دهه گذشته با تقویت ارتش حرفه ایی، طول خدمت سربازی به نصف كاهش یافت و خدمت اجتماعی نیز به روی كار آمد .

خدمت سربازی اجباری می تواند سرانجام بطور كامل جای خود را به خدمت داوطلبانه دهد.

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی و دفاع هوایی

فرماندهی مشترك آموزش و پرورش

فرماندهی لوجستیك

هر كدام از سه نیروهای نظامی تحت حمایت نیروی نظامی پلیس می باشند (۲۰۰۶)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، با ۶ ماه مدت خدمت ، ۱۶ سال سن با رضایت شخصی برای خدمت داوطلبانه (دسامبر ۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور اریتره

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در اریتره برای تمامی مردان و زنان بین سنین ۴۰-۱۸ سالگی است . طول مدت خدمت ۱۸ ماه است . دولت اریتره در دستگیری سربازان فراری شهرت دارد . سربازان فراری اغلب به كشورهای مجاور می گریزند .

شاخه های نظامی :

ارتش

نیروی دریایی

نیروی هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و داوطلبانه نظامی ،مدت خدمت اجباری ۱۶ماه (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور اوکراین

سربازی در جهان

آموزش افسران ذخیره به مدت ۲ سال ( در دانشگاهها بصورت یك بخش از برنامه كه معنی پیوستن به ارتش نیست ارائه می شود.) یا به مدت ۱ سال خدمت سربازی منظم می باشد.

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی

نیروهای پدافند هوایی (۲۰۰۲)

سن و مدت خدمت نظامی :

۲۷-۱۸ سال سن برای خدمت اجباری وخدمت داوطلبانه نظامی ، مدت خدمت اجباری ۱۸ ماه برای ارتش و نیروی هوایی و ۲۴ ماه برای نیروی دریایی (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور فنلاند

سربازی در جهان

شاخه های نظامی :

ارتش

نیروی دریایی ( شامل نیروهای دفاعی ساحلی )

نیروی هوایی (۲۰۰۳)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و اختیاری نظامی (اكتبر ۲۰۰۴)

از سال ۲۰۰۶ خدمت سربازی اجباری در فنلاند برای مردان حداقل به مدت ۶ ماه (۱۸۰ روز) بسته به موقعیت تعیین شده است: خدمت بعنوان افسر به مدت ۱۲ ماه (۳۶۲ روز) ، خدمت بعنوان سربازان متخصص۱۹ به مدت ۹ ماه (۲۷۰ روز) یا ۱۲ ماه (خدمت در شئونات نظامی شامل كمترین مدت می باشد ) . خدمت غیر مسلح۲۰

نیز به مدت ۱۱ ماه (۳۳۰ روز) بطول می انجامد . زنان هم می توانند برای خدمت نظامی داوطلب شوند .طی ۵۶ روز نخست زنان آزادی عمل برای ترك خدمت دارند . پس از ۵۶ روز آنان همانند مردان ملزم به انجام خدمت می باشند . البته دلایل پزشكی همچون بارداری در طول خدمت سبب وقفه در خدمت می شود ، اما به خودی خود سبب معافیت پزشكی نمی شود.

خدمت غیر نظامی به مدت ۱۳ ماه (۳۹۵ روز) است و برای مردانی در نظر گرفته شده است كه از انجام خدمت نظامی معذوریت دارند . افرادی كه از انجام خدمت سرباز می زنند دستگیر و به مدت ۵/۶ ماه (۱۹۷ روز) یا نصف خدمت باقی مانده غیر نظامی شان از زمان غیبت ، به زندان فرستاده می شوند . در تئوری ، مردان شهروند نواحی غیر نظامی Aland ، در اداره گمرك یا برج فانوس دریایی خدمت می كنند ، اما از آنجائیكه این خدمت سازماندهی نشده بود آنها اغلب از تمرینات معاف هستنند . خدمت نظامی در كل تاریخ استقلال فنلاند از سال۱۹۱۷ تاكنون برای مردان اجباری بوده است . سربازان و خادمان اجتماعی یك حقوق روزانه به مبلغ ۳٫۶۰ € (روزهای ۱۸۰-۱) و ۵٫۷۵ € (روزهای ۲۷۰- ۱۸۱) و ۸٫۲۵ € (روزهای پس از روز ۲۷۱ ) دریافت می كنند

پس از اتمام نخستین بخش خدمت بعنوان سرباز وظیفه ، سربازان در لیست سربازان ذخیره قرار داده می شوند . سربازان ذخیره ممكن است برای تمرینات بازآموزی اجباری فراخوانده شوند.

تمرینات بازآموزی برای شئونات نظامی حداكثر ۴۰ روز ، تخصصی ۷۵ روز و افسران ، ۱۰۰ روز است . سربازان وظیفه به ازای هر روز شركت در دوره بازآموزی یك حقوق معادل ۵۰ یورو دریافت می كنند . خدمت اجباری بوده و بی توجهی در حضور در تمرینات بازآموزی قابل قبول نیست . در سالهای اخیر با افزایش بودجه نیروی دفاعی فنلاند ، شرایط لازم برای آزادی عمل در انتخاب خدمت غیر نظامی فراهم شده است .

طول مدت خدمت غیرنظامی توسط سازمان عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفت. به خاطر اینكه بیش از ۲ برابر طول حداقل خدمت نظامی (۶ماه ) است . در پارلمان فنلاند چندین حركت در جهت كاهش طول خدمت غیرنظامی شكل گرفت كه نتیجه ای در بر نداشت . مخالفان طرح چنین عنوان نمودند كه خدمت نظامی اجباری در تئوری ۲۴ ساعت شبانه روز است در حالیكه خدمت غیرنظامی (بسته به شغل ) تنها در ساعات اداری انجام می پذیرد.

خدمت سربازی در جهان – کشور نروژ

سربازی در جهان

شاخه های نظامی :

ارتش

نیروی دریایی سلطنتی نروژ ( شامل تفنگدار و گارد ساحلی )

نیروی هوایی سلطنتی نروژ

محافظت اماكن (۲۰۰۶)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن در زمان جنگ ، ۱۶ سال سن برای مردان داوطلب ، ۱۸ سال سن برای زنان ، ۱۶ سال سن برای داوطلبان خدمت در محافظت اماكن ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه (۲۰۰۴)

در كشور نروژ خدمت سربازی برای مردان، اجباری و به مدت ۱۸ ماه است. مردان از سنین ۱۸ ( ۱۷ سالگی با اجازه والدین ) تا ۴۴ (۵۵ سالگی در زمان جنگ) مشمول خدمت سربازی اجباری می باشند.

در آغاز سال ۲۰۰۶ نیروهای مسلح از زنان برای معاینه پزشكی قبل از خدمت دعوت بعمل آورد، اما تا زمانیكه آنها رضایتنامه را امضا نكنند به خدمت اعزام نمی شوند.

مدت واقعی خدمت سربازی ۶ ماه برای نگهبانی اماكن ، ۱۲-۹ ماه برای ارتش ، نیروی هوایی و نیروی دریایی است. ماههای باقیمانده برای خدمت در تمرینات سالانه می باشد. اما تعداد كمی از سربازان این خدمت را برای فقدان سرمایه (ذخیره) نیروهای مسلح نروژ انجام می دهند. این كاهش سرمایه و افزایش اتكا به تكنولوژی مدرن سبب گردید كه نیروهای مسلح تنها ۱۰٫۰۰۰ سرباز را در سال به خدمت بگیرد.

مابقی یا پس از انجام آزمایشات پزشكی بطور رسمی ترخیص یزام به خدمت سربازیشان تمدید می شوا در صورت اشتغال به تحصیل یا ماندن در خارج از كشور اعد.

برخی از افراد كه در دوره دبیرستان رشته های فنی (مثل نجاری و الكترونیك ) را انتخاب نمودند دوره كارآموزیشان را در ارتش می گذرانند. اگرچه برخی از سربازان نروژ كه در حال انجام خدمت اجباری هستند از اینكه بسیاری از مردم از انجام خدمت معافند ، ناراضی می باشند و آن را غیرمنصفانه و یك بدشانسی می دانند ، دیگران این را یك امتیاز تلقی كرده و برای پیوستن به خدمت سربازی باهم رقابت می كنند. علت این امر مزایای خوبی است كه به سربازان پس از اتمام خدمت سربازیشان تعلق می گیرد.

سربازان در زمان خدمت از حقوق ثابت و مناسبی برخوردار می شوند . كارفرمایان عموما به افرادی كه خدمت نظامی شان را به اتمام رسانده اند توجه مساعدی نشان می دهند.

نیروهای مسلح نروژ تمایل دارد بطور معمول شخصی كه به سن ۲۸ سالگی رسید را به خدمت فرا نخواند.

صلح طلبان می توانند درخواست خدمت غیرنظامی بدهند كه به مدت ۱۲ ماه بطول می انجامد.

خدمت سربازی در جهان – کشور آلمان

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در كشور آلمان به مدت ۹ ماه برای مردان است . زنان نیز می توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازی شركت نموده و كاری تقریبا مشابه مردان انجام دهند . افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، می توانند درخواست خدمت اجتماعی ( به مدت ۹ ماه ) بدهند كه معمولا با درخواستشان موافقت می شود . برخی انتخاب ها مربوط به امداد خارجی۲۳ است كه حداقل ۱۸ ماه به طول می انجامد . روی هم رفته در طی سالهای گذشته تعداد مردان به خدمت گرفته شده بطور قابل توجهی كاهش یافت .

صرفنظر از برخی استثنائات ، خدمت نظامی در آلمان برای تمامی مردان بین سنین ۲۳-۱۸ سالگی اجباری است . افرادی كه به آموزشهای علمی و شغلی مشغولند ، می توانند تا زمان تكمیل برنامه هایشان خدمت سربازیشان را به تعویق انداخته و پس از آن به خدمت ملی فرا خوانده شوند.

شاخه های نظامی :

نیروهای مسلح فدرال

ارتش

نیروی دریایی ( شامل شاخه دریایی رزم هوایی )

نیروی هوایی

خدمت پشتیبانی مشترك

خدمت پزشكی مركزی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن و مدت ۹ ماه برای خدمت اجباری نظامی (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور یونان

سربازی در جهان

از سال ۲۰۰۶ خدمت سربازی اجباری در كشور یونان به مدت ۱۲ ماه برای مردان است . اگرچه یونان در حال حركت به سمت توسعه ارتش حرفه ایی است ، خدمت سربازی اجباری ۱۲ ماهه با وجود وعده كاهش مدت خدمت تا ۶ ماه از سوی دولت ، همچنان ادامه دارد .

زنان نیز در ارتش یونان پذیرش می شوند. آنها مجبور به پیوستن به صورت آنچه كه مردان هستند ، نمی باشند . سربازان دفترچه بیمه درمانی دریافت می نمایند و تقریبا هر ماه به مبلغ ۹ یورو برای سربازی و۱۲ یورو برای درجه سرجوخه ای و گروهبانی حقوق در نظر گرفته شده است . البته این میزان حقوق برای یك سرباز در حال خدمت كافی نیست و اكثر سربازان در طول خدمت به حمایت های مالی خانواده شان احتیاج دارند .

شاخه های نظامی :

ارتش یونان

نیروی دریایی

نیروی هوایی (۲۰۰۶)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، در طول زمان جنگ طبق قانون افراد در اول ژانویه هجدهمین سال تولدشان به خدمت گمارده می شوند ، ۱۷ سال سن برای داوطلبان ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه برای ارتش و نیروی هوایی ، ۱۵ ماه برای نیروی دریایی ، زنان می توانند بطور داوطلبانه در خدمت نظامی شركت كنند (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور جمهوری اسلامی ایران

سربازی در جهان

خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران برای مردان اجباری است . طول مدت خدمت سربازی به برخی شرایط و موقعیت ها بستگی دارد . اما بطور معمول در شرایط طبیعی خدمت سربازی اجباری در ایران به مدت ۲۱ ماه با احتساب یك دوره ۳ ماهه آموزشی است (۲۰ ماه در سال ۲۰۰۶ ) . افرادی كه بدلیل ضعف جسمانی یا عدم توانایی های لازم و برخی شرایط اجتماعی ، قادر به انجام خدمت نیستند از خدمت سربازی معاف می شوند.

شاخه های نظامی :

ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی شامل (پدافند هوایی)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی

نیروی مردمی بسیج

نیروهای مجری قانون (۲۰۰۴)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن برای خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباری ۱۸ ماه (۲۰۰۴) .

خدمت سربازی در جهان – کشور کره جنوبی

سربازی در جهان

خدمت سربازی اجباری در كشور كره جنوبی به مدت ۲۷-۲۴ ماه است. افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به زندان فرستاده می شوند . گزارشات زیادی وجود دارد كه نشان می دهد شهروندان كشورهای دیگر مجبور به خدمت در ارتش كره جنوبی هستند .

طبق قانون كره جنوبی عنوان شهروند به كسی تلقی می شود كه نامش در سرشماری خانواده های كره ای وارد شده باشد

اگر مردی بین سنین ۳۵-۱۸ سالگی به كره مسافرت كند ، نامش در آمار شهروندان كره ثبت و با كشف هویت او، مشمول خدمت نظامی می شود .

شاخه های نظامی :

ارتش

نیروی دریایی

نیروی هوایی پلیس ملی دریایی (گارد ساحلی)

سن و مدت خدمت نظامی :

۳۰-۲۰ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری ۲۷-۲۴ بسته به خدمت در هریك از شاخه های نظامی ، حدود ۴٫۰۰۰ زن بصورت اقسران كادر و خدمت می كنند كه تقریبا ۲٫۳ درصد كل افسران را شامل می شود.

از سال ۱۹۵۰ زنان در هفت شاخه نظامی خدمت می كنند كه شامل پیاده نظام ، به غیر از توپخانه ، ضد هوایی و دادگاه نظامی (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور لبنان

سربازی در جهان

كشور لبنان از دیرباز به مدت ۱ سال برای مردان خدمت نظامی اجباری داشته است . در ۴ می سال ۲۰۰۵ ، سیستم جدید خدمت سربازی اجباری در لبنان پذیرفته شد كه به موجب آن خدمت سربازی به ۶ ماه كاهش یافت و تضمین داده شد كه خدمت سربازی اجباری تا ۲ سال آینده پایان یابد.

شاخه های نظامی :

نیروهای مسلح لبنان

ارتش

نیروی دریایی

نیروی هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۳۰-۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی و داوطلبانه ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور مالزی

سربازی در جهان

كشور مالزی از سال ۲۰۰۴ خدمت اجباری ملی را برای یك گروه تعیین شده از زنان و مردان به مدت ۳ ماه به اجرا گذاشت. بدین ترتیب كه برای پیوستن به این برنامه، با یك سیستم قرعه كشی ۲۰ درصد از ۱۸ ساله ها انتخاب می شوند. نیروهای به خدمت گرفته شده روشهای استفاده از سلاح های گرم را فرا می گیرند. اولین گروه از سربازان در ۱۶ فوریه سال ۲۰۰۴ تحت آموزش قرار گرفتند.

شاخه های نظامی :

نیروهای مسلح مالزی

ارتش

نیروی دریایی سلطنتی مالزی

نیروی هوایی سلطنتی مالزی (۲۰۰۶)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور مکزیک

سربازی در جهان

بطور متداول در مكزیك تمامی مردان كه به سن ۱۸ سالگی می رسند باید برای خدمت نظامی نامنویسی کنند.

انتخاب با یك سیستم قرعه كشی توسط گوی های رنگی انجام می گیرد، بدین صورت كه اگر كسی یك گوی سیاه را بیرون بكشد ، بدون انجام هیچ فعالیتی در پایان سال كارت ترخیصش را دریافت می كند . اگر كسی گوی سفید را بیرون بكشد ، خدمت اجباری اش را به مدت ۱ سال ، در یك گردان نظامی خواهد گذراند . آن دسته از افراد كه علاقه مند به خدمات اجتماعی هستند ، می توانند بعنوان مربی در طرح مبارزه با بی سوادی یا آموزش تربیت بدنی مشاركت كنند .

خدمت نظامی برای زنان اجباری نیست . در شهرهای مشخص مانند مكزیكوسیتی و وراكروز ، انتخاب ها بصورت زیر است :

یك گوی قرمز ( مكزیكوسیتی ) و یك گوی آبی ( وراكروز ) كه مستلزم خدمت اجباری به مدت ۱ سال ، در یك گردان نظامی ارتش در مكزیكوسیتی یا نیروی دریایی در وراكروز است . در شهرهای دیگر مكزیك كه دارای نیروی دریایی هستند (مانند Ciudad,Madero) نیروی دریایی بجای ارتش عهده دار خدمت وظیفه ملی است .

تا سال ۲۰۰۲ فرار از خدمت سربازی در مكزیك پدیده نادری بود ، چون برای مردان مكزیكی وجود كارت شناسایی نظامی (پایان خدمت) برای صدور گذرنامه الزامی بود . با حذف این قانون غییت از خدمت سربازی به نحو چشمگیری افزایش یافت .

شاخه های نظامی :

دفاع ملی

ارتش و نیروی هوایی

نیروی دریایی

نیروی هوایی و پیاده نظام دریایی (۲۰۰۴)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه ، ۱۶ برای نامنوبسی داوطلبانه (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور رومانی

سربازی در جهان

در حال حاضر (۲۰۰۶) كشور رومانی دارای خدمت اجباری است. در سال ۲۰۰۳ پارلمان رومانی قانون اصلاح خدمت سربازی را تصویب كرد. به موجب آن در ژانویه ۲۰۰۷ خدمت اجباری پایان یافته و جای خود را به خدمت داوطلبانه خواهد داد. طول مدت خدمت سربازی برای مردان ۱۲ ماه است . مدت خدمت برای افرادی كه دارای تحصیلات عالی هستند ۶ ماه می باشد.

طبق قانون سال ۲۰۰۴ طول خدمت در نیروی دریایی رومانی از خدمت در سایر نیروهای مسلح بیشتر نیست .

در اكتبر سال ۲۰۰۵ مجلس رومانی به پایان خدمت سربازی اجباری پس از اكتبر سال ۲۰۰۶ رای داد و از اول ژانویه سال ۲۰۰۷ مردان رومانیایی كه به سن ۲۰ سالگی رسیدند توسط دولت ثبت نام می شوند ، اما مردان تنها در زمان جنگ به خدمت احضار می شوند.

طبق مصوبه پارلمان با پیوستن این كشور به پیمان نظامی ناتو با مدرنسازی ارتش این كشور و برنامه های اصلاحات رومانی موافقت شد. از سال ۲۰۱۲ ضرورت ثبت نام افراد تا سن ۱۷ سالگی كاهش خواهد یافت.

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی دریایی

نیروهای هوایی و پدافند هوایی

عملیات ویژه

دفاع غیرنظامی (۲۰۰۵)

سن و مدت خدمت نظامی :

بعد از ۱ ژانویه سال ۲۰۰۷ دیگر اجباری در خدمت سربازی مطرح نیست ، تمامی سربازان ( حتی زنان ) بطور داوطلبانه برای یك دوره مقدماتی ۵ ساله قرارداد می بندند ، كه حداقل ۳ سال آن را بطور متوالی می گذرانند.

كمترین سن برای خدمت داوطلبانه ۱۸ سال است . در حال حاضر كمترین سن برای خدمت سربازی اجباری ۲۰ سال و ۱۸ سال در زمان جنگ است . طول مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه است (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور روسیه

سربازی در جهان

شاخه های نظامی :

دفاع ملی

نیروی های زمینی

نیروی دریایی

نیروی هوایی

استراتژی پرتاب موشك

سن و مدت خدمت نظامی :

روسیه تركیبی از نیروهای به خدمت گرفته شده اجباری و قراردادی را در سیستم نظامی پذیرفته بود. سن خدمت نظامی ۲۷-۱۸ سال است . مردان در سن ۱۷ سالگی برای خدمت سربازی نامنویسی می كنند طول مدت خدمت سربازی اجباری ۲ سال است . برنامه هایی وجود دارد كه تا سال ۲۰۰۷ به ۱۸ ماه و تا سال ۲۰۰۸ این مدت به ۱ سال كاهش یابد . در پایان سال ۲۰۰۵ ، %۳۰ پرسنل ارتش روسیه را نظامیان قراردادی تشكیل می دادند. طبق برنامه ریزی تا سال ۲۰۱۰ ، %۷۰ نیروهای مسلح روسیه را نیروهای داوطلب و مابقی از نیروهای خدمت اجباری تشكیل خواهد داد ،خدمت سربازی اجباری توسط دیمتری میلیوتین در سال ۱۸۷۰ به امپراتوری روسیه وارد شد.

طول مدت خدمت اجباری در فدراسیون روسیه ۲ سال است كه اكثر روس ها به طرق مختلف از انجام آن اجتناب می ورزند.

اغلب روشهای مورد استفاده در اجتناب از خدمت سربازی عبارتند از:

تحصیل در دانشگاه یا مشابه آن . تمامی دانشجویان در زمان تحصیل از انجام خدمت سربازی معافند، اما آنها پس از فارغ التحصیلی ( یا در صورت ترك تحصیل) ملزم به انجام خدمت وظیفه می باشند. دانشجویان فارغ التحصیل یك سال را بصورت سربازیكم۵۷ خدمت می كنند. اما اگر آنها یك دوره نظامی را گذرانده باشند ، می توانند با انتخاب خود به مدت ۲ سال بعنوان افسر خدمت نمایند. افرادی كه تا مقاطع فوق لیسانس یا دكترا ادامه تحصیل دهند خدمت سربازی اجباری ندارند.

داشتن مدارك پزشكی كه نشان دهد فرد برای انجام خدمت سربازی مناسب نیست. گاهی اوقات این مدارك نادرست بوده و با تطمیع و رشوه ساخته می شوند.

عدم حضور و معرفی به موقع در پایگاه های وظیفه یا فرار از خدمت سربازی كه بیش از ۲ سال حبس در زندان را در پی خواهد داشت.

یك راهی كه بندرت مورد استفاده قرار می گیرد داشتن بیش از ۲ بچه یا یك بچه كوچكتر از ۳ سال است، ( مورد آخر از سال ۲۰۰۸ از قانون حذف می شود ).

روشهای قانونی مندرج در كتاب قانون و روشهای غیر قانونی دیگری وجود دارد كه برای اجتناب از انجام خدمت سربازی در كشور روسیه متداول است.

در كشور روسیه یك فرد پس از رسیدن به سن ۲۷ سالگی نمی تواند خدمت سربازی را بگذراند.

دولت روسیه در سال ۲۰۰۶ اعلام كرد طرحی دارد كه بموجب آن طول مدت خدمت افرادی كه از سال ۲۰۰۷ و در ۱ سال بعد (سال ۲۰۰۸) مشمول خدمت سربازی اجباری می شوند بتدریج تا ۱۸ ماه كاهش خواهد یافت و برخی معافیت های قانونی برای خدمت غیراجباری از قانون (مانند خدمت غیراجباری پزشكان و معلمان ده نشین و مردانی كه یك بچه كوچكتر از ۳ سال دارند و …) حذف خواهد شد.

ژنرال های روسی بارها از شیوع بالای اعتیاد به مواد مخدر و كجرویهای اخلاقی در كالبد ارتش ابراز نگرانی كردند. خدمت سربازی در نظر جوانان روسی ترسناك و غیر قابل تحمل بنظر می رسد. سربازان به محض ورودشان به نظام آنرا سدی همچون دیوار چین تلقی می كنند. این امر سبب رواج پدیده خودكشی در بین آنان شده است . آمار خودكشی سربازان روسی همیشه بالا بوده است .

خدمت سربازی در جهان – کشور صربستان

سربازی در جهان

قبل از رفراندوم آزادی مونته نگرو در سال ۲۰۰۶ در صربستان و مونته نگرو، خدمت اجباری ملی برای تمامی مردان بین سنین ۳۵-۱۹ سال و بصورت زیر است:

در حال حاضر وضعیت آینده این خدمت در جمهوری خودمختار صربستان و مونته نگرو نا مشخص است.چنین به نظر می رسد كه از ماه ژوئن ۲۰۰۶ صربستان سیستم فعلی را ابقا نماید. رئیس جمهور وقت مونته نگرو۵۹ ابراز امیدواری كرد كه بمحض امكان این كشور به سمت یك خدمت كاملا داوطلبانه گام برمی دارد.

مردان بالای ۲۷ سال بندرت به تمرینات احضار می شوند. دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به خدمت سربازی فرا خوانده می شوند. طول مدت خدمت سربازی ۹ ماه بود كه اخیرا به ۶ ماه كاهش یافت (۲۰۰۶) . افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی ((Alternative كه به مدت ۹ ماه است اعزام می شوند . اتباع صربستان و مونته نگرو كه در خارج از كشور زندگی می كنند از انجام خدمت ملی معاف می باشند.

هرچند اگر در شرائطی كه این امر بطور جدی وضعیت شان را در كشوری كه در آن در حال زندگی هستند تهدید كند می توانند خدمت سربازیشان را به تعویق بیاندازند. این كار می تواند با مراجعه به سفارت كشور در كشور محل اقامت ( اگر زیر ۲۷ سال سن دارند ) و یا با مراجعه مستقیم به ارتش ( اگر بالای ۲۷ سال سن دارند ) انجام بگیرد.

شاخه های نظامی :

نیروهای مسلح صربستان و مونته نگرو

نیروی زمینی

نیروی دریایی

پدافند هوایی

نیروهای دریایی (۲۰۰۵)

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۹ سال سن ، (۹ ماه خدمت اجباری) (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور سوئد

سربازی در جهان

خدمت سربازی در كشور سوئد تنها برای مردان اجباری است . در سال ۲۰۰۲ دولت سوئد ارتش این كشور را برای توجه به امر خدمت نظامی زنان فراخواند. هر سال عملا كمتر از یك سوم ۱۹ ساله های مشمول كشور به خدمت اعزام می شوند. مردان می توانند خدمت غیرنظامی را انتخاب نمایند (مانند مامور آتش نشانی). بطور كلی طول مدت خدمت غیرنظامی از خدمت نظامی بیشتر است.

شاخه های نظامی :

نیروهای مسلح صربستان و مونته نگرو

ارتش

نیروی دریایی سلطنتی سوئد

نیروی هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۹ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری از ۱۷-۷ ماه بسته به نقش نظامی . بعد از اتمام خدمت مقدماتی، تا سن ۴۷ سالگی بعنوان سربازان ذخیره تلقی می شوند

خدمت سربازی در جهان – کشور سنگاپور

سربازی در جهان

در كشور سنگاپور در ۱۴ مارس ۱۹۶۷ خدمت ملی به تصویب رسید. به موجب آن تمامی شهروندان مرد كه توانائی های بدنی لازم را دارند از سنین ۲۱-۱۸ سالگی باید خدمت سربازی اجباری را به مدت ۲ سال از سال ۲۰۰۵ ( یا ۵/۲ سال قبل از سال ۲۰۰۵ ) بگذرانند. بمحض اتمام خدمت ملی سربازان به مدت بیش از ۴۰ روز در سال و به مدت ۱۰ سال بعنوان سرباز یا افسر ذخیره در دوره های آموزشی شركت می كنند.

سنگاپور كه در حال حاضر یك دوره خدمت اجباری به مدت ۲۴ ماه را داراست ، از یكی از طولانی ترین دوره خدمت اجباری مردان ( به مدت ۳۰ ماه ) استفاده نمود. این كشور همچنین به خاطر امكان درگیری در تابعیت های همسایگی مالزی از سیاست های خاصی در برابر نژاد مالایا (مالزیایی) استفاده نمود. برخی مالایا در پلیس یا سنگرهای غیر نظامی و اجتماعی به خدمت گمارده می شوند.

شاخه های نظامی :

نیروی های مسلح سنگاپور

ارتش

نیروی هوایی

نیروی دریایی

پدافند هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن برای خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباری از ابتدای دسامبر سال ۲۰۰۴ تا ۲۴ ماه كاهش یافت . (۲۰۰۴)

خدمت سربازی در جهان – کشور سوئیس

سربازی در جهان

سوئیس یكی از بزرگترین نیروهای نظامی جهان را دارا است (شامل ۲۲۰٫۰۰۰ نیروی ذخیره ) . بر اساس قانون فدرال خدمت نظامی برای مردان سوئیسی اجباری و شامل ۲۱ یا ۱۸ هفته آموزش مقدماتی ( بسته به رسته سربازی) بعلاوه یك دوره ۳ هفته دوره بازآموزی بطور سالانه تا تعدادی روزهای خدمت كه به ترتیب (رتبه) افزایش می یابد به ۲۶۰ روز برای سربازیكم۶۳ می رسد.

خدمت برای زنان داوطلبانه است . اما در تمام موارد با مردان متناسب می باشد . افرادی كه به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی كه به مدت۳۹۰ روز است اعزام می شوند . در سالهای اخیر انواع مرخصی ها مثل مرخصی های درمانی و… افزایش یافت. بنابراین عملا تنها حدود ۳۳ درصد از مردان سوئیسی آموزش های مقدماتی را می گذرانند.

طبق مصوبه پارلمان با پیوستن این كشور به پیمان نظامی ناتو با مدرنسازی ارتش این كشور و برنامه های اصلاحات رومانی موافقت شد. از سال ۲۰۱۲ ضرورت ثبت نام افراد تا سن ۱۷ سالگی كاهش خواهد یافت.

شاخه های نظامی :

نیروی زمینی

نیروی هوایی سوئیس

سن و مدت خدمت نظامی :

طبق قانون كشور سوئیس هر مرد سوئیسی ملزم به انجام خدمت نظامی است . هر مرد سوئیسی باید حداقل به مدت ۲۶۰ روز در نیروهای مسلح خدمت نماید . ۱۹ سال سن برای خدمت سربازی اجباری ، ۱۷ سال سن برای خدمت سربازی داوطلبانه ، خدمت اجباری ۱۵ هفته آموزش اجباری را شامل می شود و در طی ۲۲ سال آینده ۱۰ دوره متناوب برای تجدید آموزش فرا خوانده می شوند . زنان می توانند بطور داوطلبانه در خدمت شركت نمایند ، اما آنها خدمت اجباری ندارند (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور تایوان

سربازی در جهان

جمهوری چین از سال ۱۹۴۹ برای همه مردان خدمت سربازی اجباری داشته است . زنان از جزایر دورافتاده فوچین۶۴ نیز برای خدمت در عرصه های اجتماعی ملزم شده اند. هرچند این الزام با براندازی قانون نظامی لغو شده بود.

در اكتبر ۱۹۹۹ خدمت نظامی از ۲۴ ماه به ۲۲ ماه كاهش یافت. از ژانویه سال ۲۰۰۴ طول مدت خدمت اجباری مجددا كاهش یافت . در این مرحله طول مدت خدمت اجباری به ۱۸ ماه رسید. اگر این روند ادامه یابد، از اول ژانویه سال ۲۰۰۶ طول مدت خدمت به ۱۶ ماه خواهد رسید و این مدت در سال ۲۰۰۷ به ۱۴ ماه و در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ ماه كاهش می یابد.

شهروندان خارجی تایوان از انجام خدمت معاف می باشند. سربازان می توانند درخواست خدمت اجتماعی بدهند. مدت خدمت اجتماعی از خدمت نظامی طولانی تر است. سربازان واجد شرائط كه دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مهندسی و علوم می باشند و آزمونهای داوطلبانه افسری را با موفقیت گذرانده باشند ، می توانند اقدام به تكمیل خدمت اجباری خود در یكی از شاخه های خدمات دفاع ملی نمایند كه شامل ۳ ماه آموزش نظامی به همراه یك ماموریت اداری در یكی از ادارات پشتیبانی و ۴ سال كار در مشاغل فنی در صنایع دفاعی یا موسسات تحقیقاتی دولتی می باشد.

در تایوان وزارت كشور عهده دار نظارت و مدیریت بر خدمت وظیفه ملی است.

شاخه های نظامی :

نیروی های مسلح تایوان

ارتش

نیروی دریایی ( شامل نیروهای پیاده دریایی )

نیروی هوایی

گارد ساحلی

فرماندهی نیروهای ذخیره مسلح

فرماندهی نیروهای پشتیبانی

فرماندهی نیروهای مسلح پلیس

سن و مدت خدمت نظامی :

۳۵-۱۹ سال سن برای خدمت نظامی ، مدت خدمت اجباری ۱۶ ماه ( تا سال ۲۰۰۸ تا ۱۲ ماه كاهش می یابد ) . زنان تنها در نیروی هوایی در نقش های غیر نظامی خدمت می كنند (۲۰۰۵)

خدمت سربازی در جهان – کشور ترکیه

سربازی در جهان

در كشور تركیه خدمت نظامی برای تمامی شهروندان مرد بین سنین ۴۱-۲۰ سالگی اجباری است (با برخی استثنائات) . كسانی كه به امر تحصیل در دانشگاه اشتغال دارند می توانند تا اتمام برنامه هایشان خدمت سربازی خود را به تعویق بیاندازند. از تاریخ ژوئیه ۲۰۰۳ طول مدت خدمت سربازی بصورت زیر كاهش یافت:

۱۵ ماه برای سرباز، (سابقا ۱۸ ماه ) ، ۱۲ ماه برای افسران وظیفه (سابقا ۱۶ ماه ) و ۶ ماه برای دوره های كوتاه مدت سربازی كه افرادی را كه یك مدرك دانشگاهی داشته و داوطلب خدمت سربازی نبودند را مشخص می كند.

شهروندان ترك كه حداقل به مدت ۳ سال در خارج از تركیه كار یا زندگی می كنند چنانچه یك مبلغ معینی پرداخت نمایند بجای خدمت نظامی تمام وقت یك دوره آموزش نظامی ۲۱ روزه (سابقا ۲۸ روز) خواهند داشت .

هرچند زنان دراصل خدمت غیر نظامی دارند ولی به آنها اجازه داده می شود تا بعنوان افسر خدمت كنند..

در كشور تركیه هرگونه سرباز زدن از خدمت نظامی اجباری غیر قانونی و مجازات حبس را درپی خواهد داشت. بسیاری از افراد كه تمایل به خدمت اجباری ندارند عموما به كشورهای مجاور یا اتحادیه اروپا گریخته و پناهنده می شوند .

شاخه های نظامی :

نیروی های مسح تركیه

نیروهای زمینی

نیروهای دریایی ( شامل نیروی هوایی دریایی و نیروی پیاده دریایی )

نیروی هوایی

سن و مدت خدمت نظامی :

۲۰ سال سن (۲۰۰۴)

نتیجه گیری

با توجه به اطلاعات گرد آمده از خدمت وظیفه ۳۲ کشور مورد مطالعه قرار گرفته چنین نتیجه می شود که :

– عموما شركت زنان در خدمت سربازی بطور داوطلبانه است.

– سیاست های کشورهای جهان در جهت کاهش مدت خدمت وظیفه و توسعه ارتش حرفه ای است.

– افرادی که توانایی انجام خدمت نظامی را نداشته باشند به خدمت اجتماعی که شامل انجام کار در بخشهای خدماتی جامعه مثل امداد و نجات ، آتش نشانی و… است اعزام می شوند

– طول مدت خدمات اجتماعی از خدمت نظامی بیشتر است.

– طول مدت خدمت افرادی که دارای تحصیلات عالی می باشند نسبت به سایر افراد کوتاهتر است.

– سن ۱۸ سالگی مناسب ترین سن برای اعزام به خدمت وظیفه است.

خدمت سربازی در جهان  –  منبع : سایت نظام وظیفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *