021-28422910
info@utiran.com
 • نمونه سوالات مدارس

دانشگاه فردوسی مشهد | معرفی دانشگاه فردوسی | رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد    www.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.

این دانشگاه که پیشنهاد تأسیس آن به قبل از دهه بیست خورشیدی بر می‌گردد از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران به شمار می‌آید.

دانشگاه فردوسی مشهد در زمان پهلوی از نظر علمی و آکادمیک زیر نظر دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا قرار داشت.

تاریخچه

با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۸ به دانشکده پزشکی، نخستین گام در راه تأسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مشهد برداشته شد.

در سال ۱۳۳۴ با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تأسیس یافت.

با گسترش آموزش عالی در ایران به ترتیب دانشکده معقول و منقول (که بعداً به الهیات تغییر نام یافت)

 • دانشکده علوم
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دوره شبانه
 • دانشکده علوم دارویی و تغذیه
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده مهندسی
 • مؤسسه بینایی سنجی
 • دبیرستان دانشگاه
 • و مرکز تعلیمات

به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال ۱۳۵۳ به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد.

پس از انقلاب اسلامی نیز با تغییر در برخی واحدها و تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد

 • دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 • دانشکده دامپزشکی
 • آموزشکده کشاورزی شیروان
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده علوم ریاضی
 • دانشکده هنر نیشابور
 • پژوهشکده علوم گیاهی
 • مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی
 • کالج دانشگاه
 • دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 • دانشکده معماری و شهرسازی

یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شد.

واحدها و دانشکده‌ها

 •  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
 •  تربیت بدنی و علوم ورزشی
 •  الهیات
 •  دامپزشکی
 •  علوم اداری و اقتصاد
 •  علوم پایه
 •  علوم تربیتی و روانشناسی
 •  علوم ریاضی
 •  کشاورزی
 •  دانشکده مهندسی،وبگاه
 •  معماری و شهرسازی
 •  منابع طبیعی و محیط زیست
 •  هنر
 •  آموزشکده شیروان
 •  پژوهشکده علوم گیاهی
 •  واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی
 •  گروه پژوهشی جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دانشکده علوم اداری و اقتصادی

 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۶۶ با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص کشور در زمینه‌های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم سیاسی تأسیس شد.

فعالیتهای آموزشی دانشکده از مهرماه سال ۱۳۶۷ با پذیرش۱۲۰ دانشجو در سه رشته کارشناسی:

 • اقتصاد بازرگانی
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی

آغاز شد.

درسالهای بعد به ترتیب رشته‌های کارشناسی حقوق، اقتصاد نظری و مدیریت دولتی به رشته‌های قبلی اضافه شدند.

توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی این دانشکده با تأسیس دوره‌های کارشناسی ارشدعلوم اقتصادیو کارشناسی‌ارشد معادلتوسعه اقتصادیوبرنامه ریزیدر سال ۷۳ ادامه یافت.

 ایجاد دوره روزانهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دوره شبانه رشته‌های کارشناسی مدیریت بازرگانی و حقوق درسال‌های ۷۳و۷۴، کارشناسی اقتصاد بازرگانی در سال ۷۶ و علوم سیاسی در سال‌تحصیلی ۷۸موجبات گسترش بیشتر فعالیت‌های آموزشی این دانشکده را فراهم نمود.

سپس کارشناسی ارشد حسابداری در سال ۸۳، کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) در سال ۸۵، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال ۸۵، دکترای علوم اقتصادی وکارشناسی ارشدمدیریت صنعتیدر سال ۸۶ وکارشناسی ارشداقتصاد انرژیودکترای مدیریت در دو گرایش رفتارسازمانی ومنابع انسانی در سال ۸۷ به دوره‌هایتحصیلات تکمیلیدانشکده اضافه گردیدند. در حال حاضر تعداد ۲۱۰۰ نفردانشجوی دختر و پسر در دوره‌های کارشناسی (روزانه و شبانه)، کارشناسی ارشد و دکترای این دانشکده مشغول به‌تحصیل هستند.

  دانشکده مهندسی

براساس مصوبه یکصد و چهارمین نشست شورای گسترش آموزش‌عالی مورخ پنجم اسفند ۱۳۵۳و با هدف ایجاد یک قطب مهندسی قوی و مناسب در شرق ایران و ایجاد امکانات و شرایط مناسب برای پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمین نیروی انسانی متخصص، اجرای طرحهای صنعتی و استقلال علمی و صنعتی کشور،دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی تأسیس گردید.

دانشکده مهندسی در مهر ۱۳۵۴با پذیرش ۳۰ دانشجو در رشته برق و ۳۰دانشجو در رشته مکانیک فعالیت خود را آغاز کرد ولی به دلیل عدم تأمین کادر آموزشی، رشته مهندسی برق تعطیل شد و دانشجویان این رشته به سایر دانشگاهها منتقل شدند و بعدها پس از تأمین کادر آموزشی از سال ۱۳۵۸بار دیگر فعالیت رشته مهندسی در رشته الکترونیک آغاز شد.

به دنبال انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹و با ادغام دانشکده مهندسی ودانشگاه کارو پیشه شاخه مشهد، تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان آن به یک­باره افزایش چشمگیری یافت. پیش از این تاریخ دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پیشه، در سه رشته «الکترونیک»،»«الکتروتکنیک» و «راه و ساختمان» فعالیت آموزشی چشمگیری داشت.

گروه کامپیوتردر سال ۱۳۶۷ در دانشکده علوم تاسیس و یک سال بعد به دانشکده مهندسی پیوست. گروه مهندسی شیمی در سال ۱۳۷۰ و دو سال پس از آن گروه مهندسی متالورژی و مواد تاسیس گردید و گروه مهندسی صنایع نیز در سال ۱۳۸۵ به گروه های آموزشی دانشکده افزوده شد.

در حال حاضر این دانشکده از جمله دانشکده‌های معتبر و قوی فنی و مهندسی در سطح کشور است و با داشتن ۱۲۴ عضو هیات علمی مجرب و بیش از۳۲۷۴ دانشجوی کارشناسی، ۷۰۷ دانشجوی کارشناسی ارشد، ۲۲۱ دانشجوی دکتری در ۷ رشته و ۳۷ گرایش با امکانات و تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی قابل ملاحظه قطب مهندسی در شرق کشور به حساب می آید. این دانشکده زیربنایی حدود ۴۸هزار مترمربع دارد که به فضاهای آموزشی، اداری خدماتی، کارگاهی اختصاص دارد.

 رشته های تحصیلی موجود در دانشکده مهندسی

 •  مهندسی برق
 •  مهندسی شیمی
 •  مهندسی صنایع
 •  مهندسی عمران
 •  مهندسی کامپیوتر
 •  مهندسی مکانیک
 •  مهندسی مواد
 •  دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۴۰ تأسیس شد. پذیرش دانشجو در رشته ریاضی – فیزیکاز سال ۱۳۴۱ آغاز گردید.

در سال ۱۳۴۴ رشته‌ریاضی – فیزیک منحل و رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی با پذیرش ۵۰ دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد.

رشته‌های زمین‌شناسی و زیست‌شناسی در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردیدند. رشته آمار که قبلاً با ریاضی مشترک بود در سال ۱۳۶۷ به‌طور مستقل دانشجو پذیرفت.

رشته‌کامپیوتر در سال ۱۳۶۸ از گروه ریاضی جدا شدو به صورت مستقل تشکیل و به دانشکده‌مهندسی منتقل گردید.

طرح تأسیس دانشکده‌علوم ریاضی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید واین دانشکده به‌طور رشته‌ای جداگانه در سال ۱۳۷۶شروع به فعالیت نمود.

 دانشکده علوم پایه در حال‌حاضردارای چهارگروه آموزشی

 1. زمین‌شناسی
 2. شیمی
 3. زیست‌شناسی
 4. فیزیک

است.

تعداداعضای هیأت علمی این دانشکده بالغ بر ۸۸ نفر و تعداد کارکنان ۱۱۷ تن است.

تعداد دانشجویان‌در حال حاضر (نیمسال اول ۸۷-۱۳۸۶) شامل:

کارشناسی ۱۶۱۰ نفر

کارشناسی ارشد۵۱۳ نفر

و دکتری ۱۶۵ نفر

است.

 دانشجویان

در حال حاضر دانشگاه فردوسی مشهد دارای ۱۵۲۴۷ دانشجوی کارشناسی،٥٢١٣ دانشجوی کارشناسی ارشد، ۳۳۹ دانشجوی دکتری حرفه‌ای ،۸۸۵ دانشجویدکتری تخصصیمی‌باشد.

 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

مرکزاطلاع رسانی و   کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از اوایل سال ۱۳۵۰ تاسیس شد و هم اکنون بیش از ۲۴۵۰۰۰ عنوان کتاب را در خود جای داده است.

در هجدهم آبان سال ۱۳۹۱، ساختمان جدید کتابخانه  مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور ریاست دانشگاه، دکترعلیرضا عاشوری وامام جمعه ی مشهد، آیت‌الله علم الهدی و برخی دیگر از مسئولین دانشگاه افتتاح شد.

به گفته ریاست دانشگاه در مراسم افتتاح، این ساختمان با مساحت زیربنای ۸۹۰۰متر مربعدر سه طبقه، هشت سالن و سه مخزن ساخته شده است و کاملترین امکانات دیتا را دارد و ساخت آن از سال ۱۳۸۸ شروع شده و ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته است.

 از امکانات این مجموعه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

مخزن کتاب قابل امانت کتابخانه در دو بخش فارسی- عربی و لاتین گنجایش بیش از ۳۰۰۰۰۰ نسخه کتاب را دارد.

بخش مرجعکتابخانه با دو سالن مجزای فارسی و لاتین با متراژ ۷۰۰ متر مربع گنجایش بیش از ۳۰۰۰۰ عنوان کتاب مرجع را دارد. در حال حاضر در دانشگاه فردوسی بیش از ۱۸۰۰۰ عنوان کتاب مرجع موجود است که یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های مرجع در کشور محسوب شده و بسیاری از عنوان‌های موجود منحصربه‌فرد می باشد.

بخش نشریات نیز در دو سالن مجزای آرشیو و جاری پیش بینی شده است. هم اکنون کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ۲۷۵ عنوان مجله لاتین و بیش از ۵۰۰ مجله معتبر فارسی را مشترک بوده و حدود ۵۰۰ عنوان مجله فارسی را نیز به صورت اهدایی از مراکز مختلف دریافت می‌کند.

اختصاص بخشی ویژه به پایان نامه های و طرح‌های پژوهشی دانشگاه، علاوه بر دسترسی ساده تر و یکپارچه محققان به این اسناد، آئینه ای از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

بخش ویژهنسخ خطی وچاپ سنگیکه شامل ۲۷۰۰نسخه خطیو بیش از ۳۰۰۰ نسخه چاپ سنگی دارد که با اختصاص بخش ویژه به این منابع، امکان نگهداری، حفاظت، سازماندهی و ارائه خدمات به صورت علمی میسر خواهد شد.

اختصاص فضای مناسب جهت مجموعه‌های اهدایی موجود و نیز امکان پذیرش مجموعه‌های بیشتر می تواند مشوق پژوهشگرانی باشد که تمایل به اهدای مجموعه های با ارزش خود به دانشگاه را دارند.

تهیه و آماده سازی حدود ۱۵۰ رایانه و تجهیزات جانبی در بخشهای مختلف کتابخانه، استفاده مناسب از بسترهای فناوری موجود در دانشگاه را در راستای ارائه فعالیت‌های نوین اطلاع رسانی،نظیر: برگزاری کارگاه‌های آموزشیسواد اطلاعاتی، آگاهی رسانی جاری، تهیه و ارسال خبرنامه های الکترونیکی و… را ممکن ساخته است.

 اتاق های سرپرستی و اداری

هم­چنین سیستم تصفیه استخر مجهز به فیلترهای شنی بوده و پیش بینی های لازم برای نصب سیستم اذن زنی و فیلترهای دیاتومیت به عنوان مکمل در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز اجرا گردد.

به منظور توسعه استخر بر مبنای پیش بینی آینده، امکان ساخت یک باب استخر مستقل وجود داشته که حتی بخشی از سیستم تاسیسات مکانیکی آن در موتورخانه و تصفیه خانه فعلی تعبیه گردیده است.

مجموع هزینه تمام شده این پروژه ۵۴ میلیارد ریال می­باشد.

 امکانات ورزشی

 فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی روحیه و انگیزه کار و تلاش را در افراد تقویت می نماید.

از این رو ضروریست که فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه با تشویق دانشجویان به این امور سلامت، شادابی و کارایی آنها در تحصیل و پژوهش تضمین شود.

توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم

 •      ارزشیابی کار دانشجویان از طریق آزمون های لازم
 •      برگزاری مسابقات ورزشی
 •      تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان
 •      تشکیل گروه های مختلف ورزشی
 •      مراقبت و بهره برداری از میادین و تاسیسات ورزشی دانشگاه

این محورها مجموعه فعالیت های دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه تربیت بدنی می باشد که استخر سرپوشیده، زمین چمن استاندارد، سالن هایوالیبالو بسکتبال، سالن چند منظوره جهت ورزش های انفرادی و جمعی، بستر انجام فعالیت­های ورزشی دانشجویان است.

 مجموعه آبی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

همزمان با ولادت امام رضا(ع)، در بیست و هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹، استخر پردیس دردانشگاه فردوسی مشهدتوسط ریاست وقت دانشگاه، دکتر علیرضا عاشوری افتتاح گردید.

در مراسم افتتاح این استخر که بزرگ ترین استخر سرپوشیده دانشگاهی شرق ایران می باشد، معاون وزیر علوم وقت، هیئت امنای دانشگاه فردوسی مشهد و پیشکسوتان شنایاستان خراسان رضوی نیز حضور داشتند. دکتر علیرضا عاشوری در مراسم افتتاح این استخر با اشاره به اینکه استخر پردیس متناسب با استانداردهای روز دنیا ساخته شده است، اظهار داشت: «هدف اصلی از ساخت چنین پروژه‌ای ایجاد امکانات ورزشی و رفاهی برای دانشجویان و کارمندان این دانشگاه است.»

هم چنین وی گفت: «استخر پردیس نخستین پروژه مربوط به سفر با برکتمقام معظم رهبری به  مشهد در سال ۸۶ است که امروز و همزمان با ولادت امام رضا(ع) بهره‌برداری شد.»

استخر سرپوشیده دانشگاه فردوسی مشهد با زیربنای ۶۳۵۰ متر مربع به عنوان یکی از بزرگ ترین استخرهای دانشگاههای ایران و تنها استخر استاندارد مسابقات دراستان خراسانرضوی، شامل امکانات زیر می­باشد:

 •  استخر اصلی به ابعاد ۲۵*۵۰ متر برای مسابقات استاندارد
 •  استخر کودکان به ابعاد ۸*۶ متر
 •  سونای بخار – سونای خشک – جکوزی
 •  مجموعه آب درمانی – سالن بدنسازی
 •  تریای رو باز در نیم طبقه وکافی شاپدر همکف
 •  جایگاه تماشاچیان

 منابع : سایت دانشگاه فردوسی مشهد www.um.ac.irسایت دانشنامه رشدسایت ویکی پدیا

 

تصاویر دانشگاه فردوسی مشهد

2 thoughts on “دانشگاه فردوسی مشهد | معرفی دانشگاه فردوسی | رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی

 • خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ at ۷:۰۸ ق.ظ
  Permalink

  بادرود و سپاس فراوان بسیار عالی و مفید ولی اگر به روز تر رشته های دایر در گروه های مختلف را معرفی کنید و رشته های سال تحصیلی پیش رو را ذکر کنید و شرایط ثبت نام دانشجو را بیاورید خیلی عالی تر می شود

  Reply
 • خرداد ۲۶, ۱۳۹۷ at ۳:۲۱ ق.ظ
  Permalink

  سلام برای تربیت بدنی فردوسی چه رتبه ای لازم هست؟؟

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *