021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

الهیات و معارف اسلامی۴ | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی رشته

 معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامیمقطع کارشناسی ارشد

کمیته برنامه ریزی الهیات و معارف اسلامی به منظور تحقیق اهداف شورای عالی برنامه ریزی و با عنایت به نیازهای آموزشی، پژوهشی و کاربردی – در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، ارشادی، تبلیغی، قضائی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ضروری دانست که با ملحوظ داشتن طرق رفع نیازهای مذکور، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دکتری به شمار می آید، با توجه به دگرگونیهای که توسط این کمیته و با تصویب شورای عالی برنامه ریزی در این دو مقطع به عمل آمده مورد جرح و تعدیل کامل قرار دهد و برنامه و سرفصل دروس و منابع درسی کارشناسی ارشد را در پنج رشته تخصصی (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام و فلسفه اسلامی،ادیان و عرفان، تاریخ تمدن ملل اسلامی ) متناسب و منطبق با اهداف برنامه های گسترش و پیشرفت کشور در زمینه های مزبور باز بینی و بازنویسی نماید.

اهداف و مشخصات کلی برنامه، سرفصل دروس و منابع این که به تصویب کمیته برنامه ریزی الهیات رسیده بدین شرح است:
تعریف و اهداف :

دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی حلقه اصلی اتصال دوره های کارشناسی و دکتری این رشته ها در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور تحقق اهداف اساسی زیر به خدمات فرهنگیآموزشی خویش ادا می دهد:
تربیت و تامین مربیان و مدرسان متخصص در مسائل حقوق و فقه اسلامی جهت جذب در دادگستری ودیگر نهادهای مشابه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی
تربیت و تامین محقق در زمینه مطالعات و تحقیقات اسلامی در رشته های قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن اسلامی، حکمت و کلام اسلامی و عرفان و ادیان.
تامین نیروی لازم و متخصص برای خدمت در رایزنیها ونمایندگیهای فرهنگی در خارج از کشور .
فراهم ساختن امکانات برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی کارشناسان و صاحب منصبان دستگاهها و سازمانهای دولتی در زمینه مطالعات اسلامی.
افزایش امکان گزینش مطلوبتر دانشجو برای دوره های دکتری رشته های پنجگانه الهیات
جذب داوطلبان مطالعات و تحقیقات اسلامی از کشورهای دیگر جهان
فراهم کردن زمینه و امکانات تحصیل علوم ومعارف اسلامی برای علاقمندانی که امکان کسب این علوم و معارف در حوزه های علمیه برای آنان وجود ندارد.

بند هشتم اهداف مذکور اجمالاً به این نکته مهم و قابل توجه اشاره دارد:

  • کیفیفت
  • روش
  • زمینه
  • مقدمات

طول دوره تحصیل و نحوه پذیرش و گزینش داوطلبان ورود به حوزه های علمیه و دانشگاهها با یکدیگر متفاوت است و هرچند به برکت انقلاب پر بار اسلامی روابط بالنسبه نزدیکی میان این دو بر قاره شده و گامهای بسیاری برای وحدت این نهادها برداشته شده، ولی جامعه اسلامی ایران، همچنان به خدمات سازنده و ضروری آنها نیاز دارد، زیرا شیوه های درس و بحث دانشگاهها که غالباً منطبق با شیوه های دانشگاهی جهان امروز است و اصول متبع در حوزه ها که مبتنی برسنتهای چند صد ساله جهان اسلام است هر یک نظر به اهداف خاص خود دارند که حصول ان اهداف خاص خود دارند که حصول آن اهداف جز از طریق شیوه ها و سنتها و نیز محیط مناسب خویش امکان پذیر نیست .

تربیت فقهای برجسته تا نیب به مقام شامخ مرجعیت، وصول به درجه خبرویت در فقه و احراز سمت امامت جمعه و جماعت جز از طریق تعلیم و تعلم در حوزه تحقق نمی باید. در مقابل تربیت و تامین نیروهای انسانی متخصص در علوم اسلامی نیز که بتوانند نیازهای سازمانها و نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب قوانین و مقررات اداری و متناسب با مسائل علمی- فرهنگی جهان امروز مرتفع سازد. در دانشگاهها و موسسات عالی صورت می پذیرد. بنابراین وجود و حضور دوره های دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی در کنار حوزه های علمیه قم، مشهد و… مکمل یکدیگر و هریک تامین کننده بخشی مهم از نیازهای علمی، فرهنگی، روحی و معنوی جامعه اسلامی ایرانند.

طول دوره تحصیل

مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره سه سال خواهد بود.

تعداد واحدها

  • ۳۲ واحد شامل
  • ۳۸واحد درس تخصصی
  •  ۴ واحد رساله تحقیقی

گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي:

گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي، دانشجويان را با تاريخ و جغرافياي ممالک اسلامي آشنا مي کند يعني دانشجويان با فرهنگ، عادات و رسوم مسلمانهاي نقاط مختلف جهان از جمله مسلمانهاي آسياي جنوب شرقي، شمال آفريقا، اروپا و آمريکا آشنا مي شوند. همچنين با تاريخ اسلام از زمان ظهور پيامبراکرم تا زمان حال، تاريخ تشکيلات اسلامي (آشنايي با نظام و تشکيلات دولتهاي مسلمان اعم از نظام مالي، نظام اداري، تشکيلات سياسي و …)تاريخ علوم ( علوم عقلي و نقلي که از اسلام زاده شده است) تاريخ ناحيه اي، تاريخ سال شمار، مآخذشناسي تاريخي(شناخت منابع و مآخذ تاريخي)، تاريخ نگاري (آشنايي با شيوه هاي تاريخ نگاري در اسلام و انواع تاريخ نگاري اعم از وقايع نامه، معاجم الرجال، طبقات، احوال بلاد، احوال امم و…) تاريخ هنر معماري اسلامي و تاريخ آموزش و پرورش اسلامي آشنا مي گردند.

دروس تخصصي گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي:

وضع کنوني جهان اسلام، تاريخ نگاري در اسلام، تاريخ هنرهاي اسلامي، تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا پايان آل بويه، تاريخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد، تاريخ اسلام در مصر و شام، تاريخ اسلام در مغرب و اندلس، کليات فرهنگ و تمدن اسلامي، تاريخ تشکيلات اسلامي، متون تاريخي، اسلام در برخورد با غرب و استعمار، اسلام شناسي در غرب، متون جغرافيايي، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام، جغرافياي تاريخي اسلام، تاريخ علوم در اسلام، تاريخ تشيع.

منابع

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی۴_۱۱۱۴

به زودی اضافه خواهد شد.
الهیات و معارف اسلامی4

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *