021-28422910
info@utiran.com
 • نمونه سوالات مدارس

الهیات و معارف اسلامی۳ | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی رشته

 معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامیمقطع کارشناسی ارشد

کمیته برنامه ریزی الهیات و معارف اسلامی۳ به منظور تحقیق اهداف شورای عالی برنامه ریزی و با عنایت به نیازهای آموزشی، پژوهشی و کاربردی – در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، ارشادی، تبلیغی، قضائی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ضروری دانست که با ملحوظ داشتن طرق رفع نیازهای مذکور، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دکتری به شمار می آید، با توجه به دگرگونیهای که توسط این کمیته و با تصویب شورای عالی برنامه ریزی در این دو مقطع به عمل آمده مورد جرح و تعدیل کامل قرار دهد و برنامه و سرفصل دروس و منابع درسی کارشناسی ارشد را در پنج رشته تخصصی (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام و فلسفه اسلامی،ادیان و عرفان، تاریخ تمدن ملل اسلامی ) متناسب و منطبق با اهداف برنامه های گسترش و پیشرفت کشور در زمینه های مزبور باز بینی و بازنویسی نماید.

اهداف و مشخصات کلی برنامه، سرفصل دروس و منابع این که به تصویب کمیته برنامه ریزی الهیات رسیده بدین شرح است:
تعریف و اهداف :

دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی حلقه اصلی اتصال دوره های کارشناسی و دکتری این رشته ها در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور تحقق اهداف اساسی زیر به خدمات فرهنگیآموزشی خویش ادا می دهد:
تربیت و تامین مربیان و مدرسان متخصص در مسائل حقوق و فقه اسلامی جهت جذب در دادگستری ودیگر نهادهای مشابه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی
تربیت و تامین محقق در زمینه مطالعات و تحقیقات اسلامی در رشته های قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن اسلامی، حکمت و کلام اسلامی و عرفان و ادیان.
تامین نیروی لازم و متخصص برای خدمت در رایزنیها ونمایندگیهای فرهنگی در خارج از کشور .
فراهم ساختن امکانات برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی کارشناسان و صاحب منصبان دستگاهها و سازمانهای دولتی در زمینه مطالعات اسلامی.
افزایش امکان گزینش مطلوبتر دانشجو برای دوره های دکتری رشته های پنجگانه الهیات
جذب داوطلبان مطالعات و تحقیقات اسلامی از کشورهای دیگر جهان
فراهم کردن زمینه و امکانات تحصیل علوم ومعارف اسلامی برای علاقمندانی که امکان کسب این علوم و معارف در حوزه های علمیه برای آنان وجود ندارد.

بند هشتم اهداف مذکور اجمالاً به این نکته مهم و قابل توجه اشاره دارد:

 • کیفیفت
 • روش
 • زمینه
 • مقدمات

طول دوره تحصیل و نحوه پذیرش و گزینش داوطلبان ورود به حوزه های علمیه و دانشگاهها با یکدیگر متفاوت است و هرچند به برکت انقلاب پر بار اسلامی روابط بالنسبه نزدیکی میان این دو بر قاره شده و گامهای بسیاری برای وحدت این نهادها برداشته شده، ولی جامعه اسلامی ایران، همچنان به خدمات سازنده و ضروری آنها نیاز دارد، زیرا شیوه های درس و بحث دانشگاهها که غالباً منطبق با شیوه های دانشگاهی جهان امروز است و اصول متبع در حوزه ها که مبتنی برسنتهای چند صد ساله جهان اسلام است هر یک نظر به اهداف خاص خود دارند که حصول ان اهداف خاص خود دارند که حصول آن اهداف جز از طریق شیوه ها و سنتها و نیز محیط مناسب خویش امکان پذیر نیست .

تربیت فقهای برجسته تا نیب به مقام شامخ مرجعیت، وصول به درجه خبرویت در فقه و احراز سمت امامت جمعه و جماعت جز از طریق تعلیم و تعلم در حوزه تحقق نمی باید. در مقابل تربیت و تامین نیروهای انسانی متخصص در علوم اسلامی نیز که بتوانند نیازهای سازمانها و نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب قوانین و مقررات اداری و متناسب با مسائل علمی- فرهنگی جهان امروز مرتفع سازد. در دانشگاهها و موسسات عالی صورت می پذیرد. بنابراین وجود و حضور دوره های دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی در کنار حوزه های علمیه قم، مشهد و… مکمل یکدیگر و هریک تامین کننده بخشی مهم از نیازهای علمی، فرهنگی، روحی و معنوی جامعه اسلامی ایرانند.

طول دوره تحصیل

مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره سه سال خواهد بود.

تعداد واحدها

 • ۳۲ واحد شامل
 • ۳۸واحد درس تخصصی
 •  ۴ واحد رساله تحقیقی

گرايش فلسفه و حکمت اسلامي:

در تاريخ علم و انديشه ما براي رسيدن به حقيقت و آگاهي از راز هستي و آفرينش به دو راه اصلي و اساسي بر مي خوريم، راه عقل و راه عشق.
در تاريخ فلسفه و عرفان اسلامي نيز اين دو راه وجود دارد و براي کشف حقيقت هر دو روش کشف و شهود و استدلال و منطق مورد توجه بوده است. در اين ميان طرفداران اصالت عقل معتقدند که مي توان با استدلال و برهان به معرفت و شناخت رسيد و از راز آفرينش آگاهي يافت. اعتقادي که در گرايش فلسفه و حکمت اسلامي نيز با آن روبرو مي شويم و در واقع دانشجويان اين گرايش به مطالعه و پژوهش در اين زمينه مي پردازند و نظام آموزشي آنها بر پايه مطالعه مکاتب فلسفي مثل مشا»، اشراق يا ملاصدرا استوار مي باشد.

دروس تخصصي گرايش فلسفه و حکمت اسلامي:

 • فلسفه اسلامي
 • کلام
 • حکمت عملي
 • منطق
 • تاريخ فلسفه اسلامي
 • تاريخ فلسفه غرب
 • متون فلسفي به زبان خارجي.
منابع

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی(۳) ۱۱۱۳

به زودی اضافه خواهد شد.
نام دروس و ضرایب

الهیات و معارف اسلامی3

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *